Michael Wolf ny styrelseordförande i SIBS AB

SIBS AB har under en bolagsstämma torsdagen den 2 juni valt Michael Wolf till styrelseordförande.

”Vi är glada över att ha fått in Michael som ordförande. En oberoende styrelseordförande med Michaels personlighet och imponerande erfarenhet kommer att vara en stor tillgång för att ta nästa steg med SIBS Group. Med just denna breda erfarenhet, strategiska förmåga och handlingskraft är Michael ett starkt tillskott för att ytterligare accelerera vår tillväxt och för internationell expansion”, säger Erik Thomaeus, vd för SIBS AB.

SIBS grundades 2016 och har sedan dess arbetat för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för alla. Genom ett egenutvecklat byggsystem som integrerar automatiserad projektering med industriell produktion i fabrik vill bolaget driva framtidens byggindustri där bostadsprojekt tar månader i stället för år.

SIBS har färdigställt och förvaltar över 1 200 bostäder i bland annat Stockholm, Örebro och Lund, med ytterligare bostadsprojekt under utveckling i flera svenska städer och har en byggrättsportfölj om cirka 11 500 lägenheter. Efter att ha etablerat sig i Sverige står bolaget nu redo för en internationell expansion där man genom licensiering och partnerskap erbjuder sitt innovativa koncept på fler marknader.

”Bristen på prisvärda bostäder, där människor både kan och vill bo, är en global samhällsutmaning. SIBS har med sitt digitala och skalbara byggsystem visat att svensk innovationskraft kan vara med och skapa lösningar på bostadsbristen, världen över. Resan har hittills varit mycket imponerande, och bolaget står inför en internationell expansion med utveckling inom nya affärsområden och på nya marknader. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och ledningen bygga vidare på bolagets starka infrastruktur och skalbara plattform för en fortsatt lönsam tillväxt”, säger Michael Wolf.

Michael Wolf är partner på Bellbird AB sedan 2017 och industriell rådgivare till private equity-bolag, samt rådgivare till och investerare i ett antal startups och scale up-bolag. Han har omfattande ledarerfarenhet som tidigare vd för Swedbank och Intrum, samt ledande befattningar på Skandia och SEB. Han är för närvarande även ordförande i Diakrit AB och Namur C-Factory A/S, samt styrelseledamot i Ropo Capital OY och Nordic Investment Opportunities AS.

Om SIBS

SIBS AB är ett svenskt innovationsbolag grundat 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Med ett byggsystem som integrerar automatiserad projektering med industriell produktion i fabrik, driver vi utvecklingen av morgondagens byggindustri – där byggprojekt kostar mindre, går snabbare och är mer pålitliga. 

Inom SIBS Group samlar vi hela värdekedjan för fastighetsutveckling, från projektering via produktion i egen fabrik till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Vi har hittills färdigställt och förvaltar över 1 200 bostäder, med en byggrättsportfölj om cirka 11 500 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.

För ytterligare information se bifogad kallelse eller kontakta nedan

Kontaktinformation

Erik Thomaeus

CEO, SIBS AB

et@sibs.se

+46 70-755 78 98

Ulf Thomaeus

CFO, SIBS AB

ut@sibs.se

+46 72-210 72 30

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 16:10 CET den 2 juni 2022