Regulatory

SIBS receives a new order for an additional delivery of 1 300 apartments to NEOM, Saudi Arabia

SIBS has been awarded a new contract to deliver an additional 1 300 apartments to a large-scale residential project in NEOM, a region in northwestern Saudi Arabia. SIBS is the sole supplier chosen for this project. This is the second order for SIBS to NEOM in less than 4 months. The order solidifies SIBS position…

Read more

Delårsrapport januari-juni 2023

Produktionsstart av 2 200 lägenheter i NEOM ”Under kvartalet har vi satsat intensivt för att uppfylla våra åtaganden gentemot NEOM i Saudiarabien. Vårt engagemang i detta projekt är en bekräftelse på vår kapacitet att hantera omfattande och komplexa leveranser. Genom intensivt arbete har vi säkerställt att stora materialbeställningar har genomförts och att vår produktionskapacitet har utökats…

Read more

Sveaviken Bostad divest 350 apartments in Barkarby

Sveaviken Bostad AB, through its wholly-owned subsidiary, has today agreed to divest the properties Järfälla Barkarby 2:59, 2:297, and 2:298 to CBRE Investment Management (CBRE IM) on behalf of a fund sponsored by the firm. The property comprises a total of 16,874 square meters, including 350 apartments, 105 parking spaces, and commercial premises of 2,547…

Read more

Årsstämmoprotokoll 2023 SIBS AB (publ)

Vid årsstämman i SIBS AB (publ) den 8 juni 2023 fattades de beslut som framgår av bifogat årsstämmoprotokoll. Årsstämmoprotokoll 2023 SIBS AB (publ) (https://sibs.se/wp-content/uploads/arsstammoprotokoll-2023-sibs-ab-publ.pdf) För ytterligare information kontakta: Erik Thomaeus CEO, SIBS AB et@sibs.se +46 70-755 78 98 SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen –…

Read more

Delårsrapport januari-mars 2023

God efterfrågan på den globala marknaden ”Vi verkar i turbulenta tider men kan ändå konstatera att efterfrågan på SIBS produkter är mycket god på den globala marknaden. Det är mycket glädjande att inleda 2023 med två internationella affärer, väl i linje med SIBS tillväxtstrategi. Den svenska marknaden för bostadsutveckling har bromsat in rejält det senaste…

Read more

SIBS receives an order for the delivery of 2 174 apartments to NEOM, Saudi Arabia

SIBS, one of the world's leading modular home manufacturers, has been awarded a contract to deliver 2 174 apartments to NEOM, located in northwest Saudi Arabia. NEOM is one of the world's largest urbanization projects and will be a center of world-leading innovation with a new model for how we live and develop sustainably. SIBS…

Read more

Sveaviken Bostad avyttrar 274 bostäder i Örebro

Sveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheterna Örebro Autogyron 4-5, samt Glidplanet 4 till SEB:s bostadsfond Domestica V. Fastigheterna omfattar tillsammans 274 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 11 650 kvm, varav 98 kvm utgörs av en kommersiell lokal, samt ett fristående parkeringshus med 161 platser. Fastigheterna ligger bredvid varandra i det populära…

Read more

Kallelse till årsstämma i SIBS AB (publ)

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023, kl 10.00, Grev Turegatan 19, Stockholm. Inregistrering inleds kl 09.30. Rätt att delta i årsstämman Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman, dvs torsdagen den 8 juni 2023, är införd i aktieboken. Ombud…

Read more

SIBS publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

SIBS års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig i PDF-format på bolagets webbplats sibs.se. ”2022 går till historien som ytterligare ett volatilt år med stor osäkerhet för både människor och företag. I en turbulent omvärld har vi väldigt konkret upplevt värdet av vår flexibla affärsmodell. Vårt unika koncept inom industriellt byggande har…

Read more

SIBS har idag gett in anmälan om registrering av nyemission till Bolagsverket

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) pressmeddelande den 28 november 2022 att Bolaget delregistrerat 29 308 aktier i nyemission ("Nyemissionen"). Bolaget har idag gett in anmälan om registrering av ytterligare 26 352 aktier i Nyemissionen motsvarande en emissionslikvid om cirka 119 MSEK. Registreringen medför att antalet aktier i SIBS kommer att öka från 584 863 aktier till 611 215…

Read more

Delårsrapport januari-december 2022

SIBS är väl positionerade för expansion på en global marknad

Read more

Magnus Sundell tillträder som vice VD för SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för dotterbolaget Sveaviken Bostad

SIBS har haft en stark tillväxt de senaste åren och stärker nu organisationen ytterligare genom att utse Magnus Sundell som vice VD för koncernen SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för det helägda dotterbolaget Sveaviken Bostad. Det är ett naturligt nästa steg i att fortsätta utveckla SIBS Group.

Read more