Regulatory

SIBS AB (PUBL) EMITTERAR YTTERLIGARE GRÖNA OBLIGATIONER OM 50 MKR

SIBS AB (publ) (”SIBS”) har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024 med 50 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 101.00 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 764 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 mkr av vilket…

Read more

Komplettering: SIBS publicerar delårsrapport för januari - mars 2021

I tidigare pressmeddelande var inte finansiella nyckeltal med, därför går vi ut med denna komplettering. SIBS delårsrapport för januari-mars 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats sibsab.com SIBS har haft en stark inledning på året med fortsatt god lönsamhet i vår kärnverksamhet vilken omfattar hela värdekedjan. Vi fortsätter tydligt på vår inslagna väg med ambition…

Read more

SIBS publicerar delårsrapport för januari - mars 2021

SIBS delårsrapport för januari-mars 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats sibsab.com SIBS har haft en stark inledning på året med fortsatt god lönsamhet i vår kärnverksamhet vilken omfattar hela värdekedjan. Vi fortsätter tydligt på vår inslagna väg med ambition att färdigställa 1 000 lägenheter per år. Väsentliga händelser under första kvartalet · Tillträde av…

Read more

SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 23 mars 2021 att bolaget utökat sitt befintliga gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024, med 150 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100.25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 793 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp…

Read more

Kallelse till SIBS AB årsstämma den 1 juni 2021

Aktieägarna i SIBS AB (publ) offentliggör genom detta pressmeddelande kallelse till årsstämma den 1 juni 2021 kl. 12.00. Kallelsen publiceras på SIBSs webbplats och annonseras i Svenska Dagbladet.   För ytterligare information se bifogad kallelse eller kontakta nedan Erik Thomaeus CEO, SIBS et@sibsab.com +46 70-755 78 98   Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB…

Read more

SIBS publicerar årsredovisning för 2020

SIBS årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets webbplats sibsab.com Vi summerar ett framgångsrikt 2020 för SIBS och konsta­terar att vårt målmedvetna arbete givit resultat. Vi har under året ökat såväl produktionstakt som färdigställda lägenheter väsentligt. Vår byggrättsportfölj har också utökats med flertalet nya projekt. Vi har i linje med vår strategi förstärkt hela…

Read more

Sveaviken Bostad utökar med fler bostadsbyggrätter i Vallentuna Centrum

Sveaviken Bostad AB har den 14 april genom bolagsaffär förvärvat och tillträtt fastigheten Vallentuna Rickeby 1:149 i Vallentuna Centrum. Fastigheten inrymmer byggrätter för bostäder inom detaljplanen Gamla Polishuset, i vilken Sveaviken Bostad tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av 37 studenthyreslägenheter på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49. Med detta kompletterande förvärv av grannfastigheten inom samma detaljplan…

Read more

Sveaviken Bostad och Slättö Core+ förvärvar fastigheter i Vega och planerar för över 230 nya bostäder

Sveaviken Bostad AB och Slättö, genom fonden Slättö Core+, har genom ett samägt bolag förvärvat byggrätter inom fastigheterna Kolartorp 1:360 och Kolartorp 1:366, belägna i den centrala delen av Vegastaden i Haninge. Fastigheterna har ett attraktivt läge med närhet till Vega pendeltågstation och närservice. Det centrala läget i Vegastaden samt närheten till grönska och rekreationsområden…

Read more

SIBS AB (PUBL) EMITTERAR YTTERLIGARE GRÖNA OBLIGATIONER OM 150 MKR

SIBS AB (publ) (”SIBS”) har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024 med 150 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100.25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 793 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 mkr av vilket…

Read more

Sveaviken Bostad och Nordsten Sveafastigheter förvärvar stationsnära byggrätter i Mariefred

Sveaviken Bostad och Nordsten, del av Sveafastigheter Bostad Group, har i ett gemensamägt bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Loket 1, Loket 2, Lokföraren 1, Platån 3 och Platån 4 i Strängnäs kommun. Fastigheterna inrymmer idag bostadsbyggrätter om totalt ca 30 000 kvm ljus BTA flerbostadshus. Förvärvet sker som en bolagsaffär och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 95,5 mkr.…

Read more

SIBS AB bokslutskommuniké 2020 – Stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet

”Vi summerar ett framgångsrikt 2020 för SIBS och konstaterar att vårt målmedvetna arbete givit resultat. Vi har under året ökat såväl produktionstakt som färdigställda lägenheter väsentligt samt utökat vår byggrättsportfölj med flertalet nya projekt. Vi har också i linje med vår strategi förstärkt hela värdekedjan och samtliga koncernbolag har haft en stark tillväxt och fortsatt…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastigheter i centrala Enköping och planerar för upp till 300 lägenheter samt förskola

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Lillsidan 6:1, 5:3 och 5:4 som är centralt belägna i Enköping. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till 95 Mkr och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas…

Read more