Regulatory

SIBS AB (publ) – Meddelande om utfall i skriftligt förfarande

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) initierade den 14 september 2021 ett skriftligt förfarande (”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående icke-säkerställda gröna obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014965729 som emitterades i oktober 2020 (”Obligationslånet”). Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) har idag meddelat SIBS att ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och…

Read more

Sveaviken Bostad AB färdigställer 75 hyresrätter i stadsdelen Brunnshög i Lund och genomför förvärvet av fastigheten Lund Parasollet 2

Sveaviken Bostad AB meddelade den 15 december 2020 att de, genom sitt helägda dotterbolag Sveaviken Holding 2 AB, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fastighets Futura i Lund AB, och därmed indirekt fastigheten Lund Parasollet 2, från Slättö Sveaviken Holding 1 AB – ett joint venture mellan Slättö och Sveaviken Bostad. Förvärvet var…

Read more

SIBS överväger att stärka balansräkningen med 150 mkr eget kapital och initierar skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslå

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har idag initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående icke-säkerställda gröna obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014965729 (”Obligationslånet”). SIBS har fortsatt bevisat att byggsystemet levererar enligt plan och väntas inom kort färdigställa sin tusende bostad på mindre än två år. SIBS har även nyligen ingått en avsiktsförklaring om…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

Händelserik period med viktiga strategiska vägval och lönsamt utfall “Årets andra kvartal påvisar fortsatt framgång med vår modell och alla ”välsmorda kuggar” i vår värdekedja. Under perioden har vi produktionsstartat 356 lägenheter och färdigställt 276 lägenheter. Samtidigt har vi en vakansgrad om 0% i våra färdigställda fastigheter som erbjudits marknaden. Under kvartalet samt strax efter…

Read more

SIBS och Slättö skapar ett Joint Venture om 9 miljarder kronor för att bygga 4 000 hållbarhetscertifierade bostäder i Norden

SIBS AB (publ), en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare ("SIBS"), och Slättö Förvaltning AB ("Slättö"), en ledande förvaltare av alternativa investeringsfonder, offentliggör idag att parterna ingått avsiktsförklaring om att bilda ett Joint Venture mellan Slättös nya fond Slättö Value Add II ("Slättö VAII") och SIBS för att utveckla drygt 4 000 lägenheter från SIBS projektportfölj. Det gemensamägda…

Read more

Sveaviken Bostad skriver arrendeavtal med Helsingborg stad om tomträtt för uppförande av 78 lgh

Sveaviken Bostad och arkitektkontoret Prefab Design System lanserar ett nytt industriellt framtaget bostadskoncept som heter BLOX by Sveaviken. Det första projektet blir i området Gåsebäck i Helsingborg, där Sveaviken har tecknat ett arrendeavtal med Helsingborgs stad. Där kommer man att uppföra totalt 78 stycken lägenheter, varav de första 39 inför H22 City Expo. Projektet som…

Read more

Sveaviken Bostad vinner markanvisningstävling i Linköpings innerstad

Linköpings kommun publicerade idag vinnarna i markanvisningstävlingen för bostäder vid Folkungavallen i Linköpings innerstad. Sveaviken Bostad erbjuds markanvisning för tilldelningsområde 2 inom tävlingsområdet. I det vinnande tävlingsbidraget ”Hälsa” har stor omsorg lagts vid arkitekturen, social och ekologisk hållbarhet. Förslaget uppmuntrar med generösa gemensamma ytor och genomtänkta hållbarhetslösningar till nya möten och en aktiv hållbar livsstil.…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar i Eskilstuna och planerar för upp till 300 bostäder

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheterna Valnöten 6 och Valnöten 14 i Eskilstuna. Fastigheterna är belägna i stadsutvecklingsområdet Väster i centrala Eskilstuna. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas utifrån ett värde om ca 3500 kr per ljus BTA bostäder efter avdrag för latent skatt, och fastställs…

Read more

Rättelse av pressmeddelande av SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

Idag den 30 juni 2021 kl. 12.30 offentliggjordes att SIBS har ansökt om upptagande till handel av det tillkommande obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 2 juli 2021. Tyvärr angavs i pressmeddelandet att obligationerna emitterades på en kurs om 100,25 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om…

Read more

SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 27 maj 2021 att bolaget utökat sitt befintliga gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024, med 50 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100,25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 764 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet vid Norrviken i Sollentuna och planerar för upp till 300 lägenheter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Ruletten 30 som är belägen invid Norrviken i Sollentuna. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas på ett förutbestämt pris om 8000 kr/ljus BTA och slutgiltig köpeskilling fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde förväntas ske under tredje kvartalet 2021. Säljer gör Landexo…

Read more

Sveaviken Bostad får ny markanvisning i Barkarbystaden, Järfälla

Kommunstyrelsen i Järfälla har beslutat att godkänna markanvisningsavtal med Sveaviken Bostad AB för kvarter 20 i Etapp III av Barkarbystaden. Detta är den andra markanvisningen som Sveaviken Bostad får i Barkarbystaden och kvarteret som markanvisas är 16 500 kvm ljus BTA. Här planerar Sveaviken Bostad för 200 lägenheter, bokaler och lokaler för kommersiell verksamhet. Byggstart planeras…

Read more