Regulatory

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

SIBS Group levererar enligt plan och växlar samtidigt upp tempot “Det tredje kvartalet har varit intensivt och framgångsrikt på flera olika plan. Vi har färdigställt vår tusende lägenhet samt landat i vårt omfattande JV med Slättö. I projektet Parasollet i Lund har 75 lägenheter färdigställts och erbjudits marknaden. Projektet blev snabbt fullt uthyrt vilket betyder…

Read more

Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund

Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund Tekniska nämnden i Lund har beslutat att ge Sveaviken rätten att utveckla tre projekt i Portkvarteren i Centrala Brunnshög. Priset sattes till 7 210 kronor per byggd kvadratmeterbruttoyta. Den totala köpeskillingen för fastigheterna kommer att uppgå till cirka 51 mkr. Sveaviken planerar att bygga ca…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Örebro med 117 hållbara nybyggda hyresrätter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 6 AB, avtalat om att förvärva Fastigheterna Autogyron 4 & 5, belägna i stadsdelen Södra ladugårdsängen i Örebro. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till ca 259 Mkr. Säljare är Slättö Sveaviken Holding 1 AB som är ett Joint Venture mellan just Slättö och Sveaviken Bostad.…

Read more

SIBS och Slättö i första affären inom ramen för gemensamt bolag med ambition att bygga minst 4 000 gröna bostäder till ett färdigställt värde om ca 10 miljarder kronor

Idag offentliggörs den första affären i Slättö Sveaviken Bostad AB ("Slättö Sveaviken") – ett joint venture till lika delar ägt av SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad och Slättös kommande fond Slättö Value Add II. Affären omfattar åtta projekt om 1 700 lägenheter i Storstockholm och Mälardalen med ett färdigställt värde om ca 5 miljarder kronor. Den 23:e augusti…

Read more

SIBS har på extra bolagsstämma beslutat om och genomför en riktad nyemission om 55 555 aktier och tillförs 250 mkr

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har idag, efter beslut av aktieägarna på en extra bolagsstämma den 14 oktober 2021, beslutat och genomfört en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av den extra bolagsstämmans godkännande, av 55 555 aktier till ett pris om ca 4 500 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs…

Read more

SIBS AB (publ) – Meddelande om utfall i skriftligt förfarande

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) initierade den 14 september 2021 ett skriftligt förfarande (”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående icke-säkerställda gröna obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014965729 som emitterades i oktober 2020 (”Obligationslånet”). Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) har idag meddelat SIBS att ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och…

Read more

Sveaviken Bostad AB färdigställer 75 hyresrätter i stadsdelen Brunnshög i Lund och genomför förvärvet av fastigheten Lund Parasollet 2

Sveaviken Bostad AB meddelade den 15 december 2020 att de, genom sitt helägda dotterbolag Sveaviken Holding 2 AB, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fastighets Futura i Lund AB, och därmed indirekt fastigheten Lund Parasollet 2, från Slättö Sveaviken Holding 1 AB – ett joint venture mellan Slättö och Sveaviken Bostad. Förvärvet var…

Read more

SIBS överväger att stärka balansräkningen med 150 mkr eget kapital och initierar skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslå

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har idag initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående icke-säkerställda gröna obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014965729 (”Obligationslånet”). SIBS har fortsatt bevisat att byggsystemet levererar enligt plan och väntas inom kort färdigställa sin tusende bostad på mindre än två år. SIBS har även nyligen ingått en avsiktsförklaring om…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

Händelserik period med viktiga strategiska vägval och lönsamt utfall “Årets andra kvartal påvisar fortsatt framgång med vår modell och alla ”välsmorda kuggar” i vår värdekedja. Under perioden har vi produktionsstartat 356 lägenheter och färdigställt 276 lägenheter. Samtidigt har vi en vakansgrad om 0% i våra färdigställda fastigheter som erbjudits marknaden. Under kvartalet samt strax efter…

Read more

SIBS och Slättö skapar ett Joint Venture om 9 miljarder kronor för att bygga 4 000 hållbarhetscertifierade bostäder i Norden

SIBS AB (publ), en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare ("SIBS"), och Slättö Förvaltning AB ("Slättö"), en ledande förvaltare av alternativa investeringsfonder, offentliggör idag att parterna ingått avsiktsförklaring om att bilda ett Joint Venture mellan Slättös nya fond Slättö Value Add II ("Slättö VAII") och SIBS för att utveckla drygt 4 000 lägenheter från SIBS projektportfölj. Det gemensamägda…

Read more

Sveaviken Bostad skriver arrendeavtal med Helsingborg stad om tomträtt för uppförande av 78 lgh

Sveaviken Bostad och arkitektkontoret Prefab Design System lanserar ett nytt industriellt framtaget bostadskoncept som heter BLOX by Sveaviken. Det första projektet blir i området Gåsebäck i Helsingborg, där Sveaviken har tecknat ett arrendeavtal med Helsingborgs stad. Där kommer man att uppföra totalt 78 stycken lägenheter, varav de första 39 inför H22 City Expo. Projektet som…

Read more

Sveaviken Bostad vinner markanvisningstävling i Linköpings innerstad

Linköpings kommun publicerade idag vinnarna i markanvisningstävlingen för bostäder vid Folkungavallen i Linköpings innerstad. Sveaviken Bostad erbjuds markanvisning för tilldelningsområde 2 inom tävlingsområdet. I det vinnande tävlingsbidraget ”Hälsa” har stor omsorg lagts vid arkitekturen, social och ekologisk hållbarhet. Förslaget uppmuntrar med generösa gemensamma ytor och genomtänkta hållbarhetslösningar till nya möten och en aktiv hållbar livsstil.…

Read more