Regulatory

ÅRSREDOVISNING 2021

SIBS publicerar årsredovisning för 2021 SIBS årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats sibs.se Vi summerar ett spännande 2021 med flera viktiga framgångar. Under året färdigställde vi 478 lägenheter och produktionsstartade ytterligare 1 376. Byggrättsportföljen uppgick strax efter årets slut till ca 10 500 lägenheter, som vi kommer att utveckla till vackra, trivsamma…

Read more

Sveaviken och Slättö genomför flera affärer för att renodla ägande och optimera förvaltning

Sveaviken Bostad och Slättö genomför ägarförändringar i ett antal äldre joint venture-strukturer för projekt som går in i nya faser. Förändringarna innebär att Sveaviken och tre av Slättös fonder avyttrar respektive förvärvar andelar av varandra, i projekt som tidigare ägts och utvecklats gemensamt. Sveaviken kommer att utveckla klart samtliga ej färdigställda projekt som berörs av…

Read more

SIBS Group avslutar ett starkt år med vårt hittills starkaste kvartal

”Det är otroligt glädjande att summera och kommunicera ett framgångsrikt 2021 med en för oss historiskt stark avslutning. Året har innehållit flertalet viktiga milstolpar, så även i det avslutande kvartalet. Vi har under 2021 färdigställt 478 lägenheter och produktionsstartat 1 376 st. Vår byggrättsportfölj har utökats och summeras nu till ca 10 500 lägenheter. Vi…

Read more

Sveaviken förvärvar fastighet i centrala Huddinge med byggrätt för 100 bostäder

Sveaviken Bostad AB har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Förrådet 17 i Huddinge. Fastigheten är belägen i Storängen precis invid Huddinge Centrum. Fastigheten ingår i en pågående detaljplan i Storängen, där cirka 1650 bostäder, förskolor och lokaler planeras. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i slutet av 2022. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 41,3 MSEK och fastigheten…

Read more

Sveaviken och Nordsten förvärvar grannfastighet i Enköping

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter, har genom sitt samägda JV-bolag förvärvat och tillträtt industrifastigheten Enköping Romberga 24:1. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 19 MSEK. Fastigheten ligger i direkt anslutning till fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4, som förvärvades av JV-bolaget för drygt ett år sedan. I samarbete med Enköpings kommun pågår nu arbetet…

Read more

Sveaviken förvärvar i Botkyrka och planerar för mellan 3000 och 5000 bostäder

Sveaviken Bostad AB har ingått avtal med Landia AB om förvärv av framtida bostadsbyggrätter i Kassmyra, Botkyrka kommun. Kommunen driver i samverkan med fastighetsägarna ett detaljplaneprogram för Kassmyra som på sikt ska resultera i en ny variationsrik stadsdel med skolor, service och upp till 15 000 bostäder enligt tidiga indikationer. Sveaviken Bostad planerar i den södra…

Read more

Sveaviken erhåller ytterligare markanvisning från Stockholms stad

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har beslutat att ge Sveaviken Bostad rätten att utveckla ytterligare 140 lägenheter på del av fastigheten Akalla 4:1. Priset sattes till 7 500 kronor per m[2] ljus BTA för bostäder. Bostadshusen kommer att ligga utefter Hanstavägen där Sveaviken tidigare vunnit en markanvisning. Projektet kommer ha ett stort fokus på social hållbarhet. Projektets…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

SIBS Group levererar enligt plan och växlar samtidigt upp tempot “Det tredje kvartalet har varit intensivt och framgångsrikt på flera olika plan. Vi har färdigställt vår tusende lägenhet samt landat i vårt omfattande JV med Slättö. I projektet Parasollet i Lund har 75 lägenheter färdigställts och erbjudits marknaden. Projektet blev snabbt fullt uthyrt vilket betyder…

Read more

Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund

Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund Tekniska nämnden i Lund har beslutat att ge Sveaviken rätten att utveckla tre projekt i Portkvarteren i Centrala Brunnshög. Priset sattes till 7 210 kronor per byggd kvadratmeterbruttoyta. Den totala köpeskillingen för fastigheterna kommer att uppgå till cirka 51 mkr. Sveaviken planerar att bygga ca…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Örebro med 117 hållbara nybyggda hyresrätter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 6 AB, avtalat om att förvärva Fastigheterna Autogyron 4 & 5, belägna i stadsdelen Södra ladugårdsängen i Örebro. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till ca 259 Mkr. Säljare är Slättö Sveaviken Holding 1 AB som är ett Joint Venture mellan just Slättö och Sveaviken Bostad.…

Read more

SIBS och Slättö i första affären inom ramen för gemensamt bolag med ambition att bygga minst 4 000 gröna bostäder till ett färdigställt värde om ca 10 miljarder kronor

Idag offentliggörs den första affären i Slättö Sveaviken Bostad AB ("Slättö Sveaviken") – ett joint venture till lika delar ägt av SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad och Slättös kommande fond Slättö Value Add II. Affären omfattar åtta projekt om 1 700 lägenheter i Storstockholm och Mälardalen med ett färdigställt värde om ca 5 miljarder kronor. Den 23:e augusti…

Read more

SIBS har på extra bolagsstämma beslutat om och genomför en riktad nyemission om 55 555 aktier och tillförs 250 mkr

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har idag, efter beslut av aktieägarna på en extra bolagsstämma den 14 oktober 2021, beslutat och genomfört en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av den extra bolagsstämmans godkännande, av 55 555 aktier till ett pris om ca 4 500 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs…

Read more