Regulatory

Michael Wolf ny styrelseordförande i SIBS AB

SIBS AB har under en bolagsstämma torsdagen den 2 juni valt Michael Wolf till styrelseordförande. ”Vi är glada över att ha fått in Michael som ordförande. En oberoende styrelseordförande med Michaels personlighet och imponerande erfarenhet kommer att vara en stor tillgång för att ta nästa steg med SIBS Group. Med just denna breda erfarenhet, strategiska…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

SIBS står starkare än någonsin i turbulenta tider ”SIBS har haft en stark inledning på året trots en väldigt stor osäkerhet på marknaden. Vi har färdigställt 131 lägenheter i Barkarby och produktionsstartat 328 lägenheter i Enköping. Under kvartalet genomfördes flertalet landförvärv, bland annat vår hittills största byggrättsaffär om ca 3-5 000 byggrätter i Botkyrka. Vi…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar i Kungsbacka och planerar för nytt bostadsområde

Sveaviken Bostad AB har ingått avtal med Landia AB om förvärv av framtida bostadsbyggrätter på fastigheten Skårby 13:4 i Anneberg, Kungsbacka kommun. Anneberg är i kommunens nya översiktsplan utpekat som ett fokusområde för framtida nybyggnation. Här har Sveaviken Bostad möjlighet att i nära samarbete med Kungsbacka kommun planera för och utveckla en ny stadsdel med…

Read more

Styrelsen föreslår ny ordförande i SIBS AB

Styrelsen i SIBS AB föreslår, i kallelsen till Årsstämman, att Michael Wolf väljs in i styrelsen. Styrelsen avser även att han, när han blir invald som ledamot, blir styrelsens ordförande. ”Vi är hedrade och förväntansfulla över att få in Michael som ordförande i bolaget. Det är få personer som har en så gedigen erfarenhet som…

Read more

Kallelse till SIBS AB årsstämma den 2 juni 2022

Aktieägarna i SIBS AB (publ) offentliggör genom detta pressmeddelande kallelse till årsstämma den 2 juni 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19.  Kallelsen publiceras på SIBSs webbplats och annonseras i Svenska Dagbladet. För ytterligare information se bifogad kallelse eller kontakta nedan Kontaktinformation Erik Thomaeus CEO, SIBS AB et@sibs.se +46 70-755 78 98 Ulf…

Read more

ÅRSREDOVISNING 2021

SIBS publicerar årsredovisning för 2021 SIBS årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats sibs.se Vi summerar ett spännande 2021 med flera viktiga framgångar. Under året färdigställde vi 478 lägenheter och produktionsstartade ytterligare 1 376. Byggrättsportföljen uppgick strax efter årets slut till ca 10 500 lägenheter, som vi kommer att utveckla till vackra, trivsamma…

Read more

Sveaviken och Slättö genomför flera affärer för att renodla ägande och optimera förvaltning

Sveaviken Bostad och Slättö genomför ägarförändringar i ett antal äldre joint venture-strukturer för projekt som går in i nya faser. Förändringarna innebär att Sveaviken och tre av Slättös fonder avyttrar respektive förvärvar andelar av varandra, i projekt som tidigare ägts och utvecklats gemensamt. Sveaviken kommer att utveckla klart samtliga ej färdigställda projekt som berörs av…

Read more

SIBS Group avslutar ett starkt år med vårt hittills starkaste kvartal

”Det är otroligt glädjande att summera och kommunicera ett framgångsrikt 2021 med en för oss historiskt stark avslutning. Året har innehållit flertalet viktiga milstolpar, så även i det avslutande kvartalet. Vi har under 2021 färdigställt 478 lägenheter och produktionsstartat 1 376 st. Vår byggrättsportfölj har utökats och summeras nu till ca 10 500 lägenheter. Vi…

Read more

Sveaviken förvärvar fastighet i centrala Huddinge med byggrätt för 100 bostäder

Sveaviken Bostad AB har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Förrådet 17 i Huddinge. Fastigheten är belägen i Storängen precis invid Huddinge Centrum. Fastigheten ingår i en pågående detaljplan i Storängen, där cirka 1650 bostäder, förskolor och lokaler planeras. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i slutet av 2022. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 41,3 MSEK och fastigheten…

Read more

Sveaviken och Nordsten förvärvar grannfastighet i Enköping

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter, har genom sitt samägda JV-bolag förvärvat och tillträtt industrifastigheten Enköping Romberga 24:1. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 19 MSEK. Fastigheten ligger i direkt anslutning till fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4, som förvärvades av JV-bolaget för drygt ett år sedan. I samarbete med Enköpings kommun pågår nu arbetet…

Read more

Sveaviken förvärvar i Botkyrka och planerar för mellan 3000 och 5000 bostäder

Sveaviken Bostad AB har ingått avtal med Landia AB om förvärv av framtida bostadsbyggrätter i Kassmyra, Botkyrka kommun. Kommunen driver i samverkan med fastighetsägarna ett detaljplaneprogram för Kassmyra som på sikt ska resultera i en ny variationsrik stadsdel med skolor, service och upp till 15 000 bostäder enligt tidiga indikationer. Sveaviken Bostad planerar i den södra…

Read more

Sveaviken erhåller ytterligare markanvisning från Stockholms stad

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har beslutat att ge Sveaviken Bostad rätten att utveckla ytterligare 140 lägenheter på del av fastigheten Akalla 4:1. Priset sattes till 7 500 kronor per m[2] ljus BTA för bostäder. Bostadshusen kommer att ligga utefter Hanstavägen där Sveaviken tidigare vunnit en markanvisning. Projektet kommer ha ett stort fokus på social hållbarhet. Projektets…

Read more