Regulatory

Kallelse till årsstämma i SIBS AB (publ)

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023, kl 10.00, Grev Turegatan 19, Stockholm. Inregistrering inleds kl 09.30. Rätt att delta i årsstämman Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman, dvs torsdagen den 8 juni 2023, är införd i aktieboken. Ombud…

Read more

SIBS publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

SIBS års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig i PDF-format på bolagets webbplats sibs.se. ”2022 går till historien som ytterligare ett volatilt år med stor osäkerhet för både människor och företag. I en turbulent omvärld har vi väldigt konkret upplevt värdet av vår flexibla affärsmodell. Vårt unika koncept inom industriellt byggande har…

Read more

SIBS har idag gett in anmälan om registrering av nyemission till Bolagsverket

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) pressmeddelande den 28 november 2022 att Bolaget delregistrerat 29 308 aktier i nyemission ("Nyemissionen"). Bolaget har idag gett in anmälan om registrering av ytterligare 26 352 aktier i Nyemissionen motsvarande en emissionslikvid om cirka 119 MSEK. Registreringen medför att antalet aktier i SIBS kommer att öka från 584 863 aktier till 611 215…

Read more

Delårsrapport januari-december 2022

SIBS är väl positionerade för expansion på en global marknad

Read more

Magnus Sundell tillträder som vice VD för SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för dotterbolaget Sveaviken Bostad

SIBS har haft en stark tillväxt de senaste åren och stärker nu organisationen ytterligare genom att utse Magnus Sundell som vice VD för koncernen SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för det helägda dotterbolaget Sveaviken Bostad. Det är ett naturligt nästa steg i att fortsätta utveckla SIBS Group.

Read more

Delårsrapport januari-september 2022

SIBS adaptiva affärsmodell och flexibla organisation viktigare än någonsin

Read more

SIBS har gett in anmälan om delregistrering av nyemission till Bolagsverket

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har, i enlighet med beslut av samtliga aktieägare på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Nyemissionen"). Per dagen för detta pressmeddelande har 33 555 aktier tecknats i Nyemissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 150 MSEK. Bolaget har idag gett in anmälan till Bolagsverket om…

Read more

Rehouse offentliggör planer på att bygga bostäder i centrala Älvsbyn, tecknar avsiktsförklaring med kommunen som äger fastigheten

Rehouse och Älvsbyns kommun har undertecknat en avsiktsförklaring som tydliggör parternas avsikt om att bygga hyreslägenheter i centrala Älvsbyn. -Rehouse är ett bolag inom SIBS Group och har därmed hela värdekedjan från idé till långsiktig förvaltning. Rehouse har ett standardiserat koncept som erbjuder fina hyresbostäder med hög standard till en hyra som många människor ska…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

SIBS fortsätter att leverera ”SIBS levererar ett starkt andra kvartal trots fortsatt osäkerhet på marknaden. Med ett rörelseresultat på 138 MSEK för andra kvartalet når vi en god nivå och kan konstatera att vår bruttomarginal ligger på fortsatt höga nivåer.  Vi fortsätter att utvecklas och växa enligt vår strategi. Under kvartalet har vi bland annat…

Read more

Sveaviken förvärvar byggrätter vid Kallfors Golfklubb i Södertälje kommun

Sveaviken Bostad AB har genom bolagsaffär avtalat om förvärv av byggrätter i Kallfors, Södertälje kommun. Det planerade bostadsområdet kommer att kallas Kallfors Ängar och ingår i en pågående detaljplan, som drivs av säljaren Rudsjön Entreprenad AB. Tillträde sker i samband med lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål, vilket beräknas ske 2024. Kallfors Ängar planeras som en trädgårdsstad…

Read more

SIBS växer internationellt – ska bygga 1 000 lägenheter per år i Storbritannien och på Irland

Smart svensk byggteknologi banar väg för internationell expansion när SIBS AB och den brittiska fastighetsutvecklaren Donard Living Ltd nu ingår ett intentionsavtal för att med SIBS ConstructionTech-koncept tillsammans bygga cirka 1 000 hyreslägenheter per år på de brittiska öarna. De första byggnationerna är redan under projektering och det första spadtaget planeras till första halvåret 2023.

Read more

Sveaviken köper byggrätter i Hemmesta centrum på Värmdö

Sveaviken Bostad AB har i tre separata bolagsaffärer förvärvat fastigheter i Hemmesta centrum, Värmdö kommun. Fastigheterna Hemmesta 11:365 och Hemmesta 11:443 har nyligen tillträtts av Sveaviken, medan Hemmesta 11:12 tillträds i samband med att villkor uppfylls under detaljplaneprocessen. Genomsnittligt pris för byggrätterna uppgår till ca 5 900 kr per kvm ljus BTA bostäder och erläggs delvis…

Read more