Regulatory

Delårsrapport januari-september 2022

SIBS adaptiva affärsmodell och flexibla organisation viktigare än någonsin

Read more

SIBS har gett in anmälan om delregistrering av nyemission till Bolagsverket

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har, i enlighet med beslut av samtliga aktieägare på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Nyemissionen"). Per dagen för detta pressmeddelande har 33 555 aktier tecknats i Nyemissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 150 MSEK. Bolaget har idag gett in anmälan till Bolagsverket om…

Read more

Rehouse offentliggör planer på att bygga bostäder i centrala Älvsbyn, tecknar avsiktsförklaring med kommunen som äger fastigheten

Rehouse och Älvsbyns kommun har undertecknat en avsiktsförklaring som tydliggör parternas avsikt om att bygga hyreslägenheter i centrala Älvsbyn. -Rehouse är ett bolag inom SIBS Group och har därmed hela värdekedjan från idé till långsiktig förvaltning. Rehouse har ett standardiserat koncept som erbjuder fina hyresbostäder med hög standard till en hyra som många människor ska…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

SIBS fortsätter att leverera ”SIBS levererar ett starkt andra kvartal trots fortsatt osäkerhet på marknaden. Med ett rörelseresultat på 138 MSEK för andra kvartalet når vi en god nivå och kan konstatera att vår bruttomarginal ligger på fortsatt höga nivåer.  Vi fortsätter att utvecklas och växa enligt vår strategi. Under kvartalet har vi bland annat…

Read more

Sveaviken förvärvar byggrätter vid Kallfors Golfklubb i Södertälje kommun

Sveaviken Bostad AB har genom bolagsaffär avtalat om förvärv av byggrätter i Kallfors, Södertälje kommun. Det planerade bostadsområdet kommer att kallas Kallfors Ängar och ingår i en pågående detaljplan, som drivs av säljaren Rudsjön Entreprenad AB. Tillträde sker i samband med lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål, vilket beräknas ske 2024. Kallfors Ängar planeras som en trädgårdsstad…

Read more

SIBS växer internationellt – ska bygga 1 000 lägenheter per år i Storbritannien och på Irland

Smart svensk byggteknologi banar väg för internationell expansion när SIBS AB och den brittiska fastighetsutvecklaren Donard Living Ltd nu ingår ett intentionsavtal för att med SIBS ConstructionTech-koncept tillsammans bygga cirka 1 000 hyreslägenheter per år på de brittiska öarna. De första byggnationerna är redan under projektering och det första spadtaget planeras till första halvåret 2023.

Read more

Sveaviken köper byggrätter i Hemmesta centrum på Värmdö

Sveaviken Bostad AB har i tre separata bolagsaffärer förvärvat fastigheter i Hemmesta centrum, Värmdö kommun. Fastigheterna Hemmesta 11:365 och Hemmesta 11:443 har nyligen tillträtts av Sveaviken, medan Hemmesta 11:12 tillträds i samband med att villkor uppfylls under detaljplaneprocessen. Genomsnittligt pris för byggrätterna uppgår till ca 5 900 kr per kvm ljus BTA bostäder och erläggs delvis…

Read more

Michael Wolf ny styrelseordförande i SIBS AB

SIBS AB har under en bolagsstämma torsdagen den 2 juni valt Michael Wolf till styrelseordförande. ”Vi är glada över att ha fått in Michael som ordförande. En oberoende styrelseordförande med Michaels personlighet och imponerande erfarenhet kommer att vara en stor tillgång för att ta nästa steg med SIBS Group. Med just denna breda erfarenhet, strategiska…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

SIBS står starkare än någonsin i turbulenta tider ”SIBS har haft en stark inledning på året trots en väldigt stor osäkerhet på marknaden. Vi har färdigställt 131 lägenheter i Barkarby och produktionsstartat 328 lägenheter i Enköping. Under kvartalet genomfördes flertalet landförvärv, bland annat vår hittills största byggrättsaffär om ca 3-5 000 byggrätter i Botkyrka. Vi…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar i Kungsbacka och planerar för nytt bostadsområde

Sveaviken Bostad AB har ingått avtal med Landia AB om förvärv av framtida bostadsbyggrätter på fastigheten Skårby 13:4 i Anneberg, Kungsbacka kommun. Anneberg är i kommunens nya översiktsplan utpekat som ett fokusområde för framtida nybyggnation. Här har Sveaviken Bostad möjlighet att i nära samarbete med Kungsbacka kommun planera för och utveckla en ny stadsdel med…

Read more

Styrelsen föreslår ny ordförande i SIBS AB

Styrelsen i SIBS AB föreslår, i kallelsen till Årsstämman, att Michael Wolf väljs in i styrelsen. Styrelsen avser även att han, när han blir invald som ledamot, blir styrelsens ordförande. ”Vi är hedrade och förväntansfulla över att få in Michael som ordförande i bolaget. Det är få personer som har en så gedigen erfarenhet som…

Read more

Kallelse till SIBS AB årsstämma den 2 juni 2022

Aktieägarna i SIBS AB (publ) offentliggör genom detta pressmeddelande kallelse till årsstämma den 2 juni 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19.  Kallelsen publiceras på SIBSs webbplats och annonseras i Svenska Dagbladet. För ytterligare information se bifogad kallelse eller kontakta nedan Kontaktinformation Erik Thomaeus CEO, SIBS AB et@sibs.se +46 70-755 78 98 Ulf…

Read more