Regulatory

Årsstämmoprotokoll 2024 SIBS AB (publ)

Vid årsstämman i SIBS AB (publ) den 14 juni 2024 fattades de beslut som framgår av bifogat årsstämmoprotokoll. Årsstämmoprotokoll 2024 SIBS AB (publ) (https://sibs.se/wp-content/uploads/Arsstammoprotokoll-SIBS-2024-utan-bilagor.pdf) För ytterligare information kontakta: Erik Thomaeus CEO, SIBS AB et@sibs.se +46 70-755 78 98 SIBS AB är en internationell och innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling…

Read more

SIBS AB (publ) – Emitterar ytterligare seniora icke säkerställda obligationer

SIBS AB (publ) ("Bolaget") har emitterat ytterligare seniora icke säkerställda obligationer till ett belopp om cirka 100 MSEK under det befintliga ramverket om 800 MSEK icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0014965729 med ett för närvarande utestående nominellt belopp om 500 MSEK ("Nya Obligationerna"). Efter emissionen av de Nya Obligationerna kommer totalt SEK 598 958 270…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2024

Ett starkare och mer konkurrenskraftigt SIBS ”Under inledningen av 2024 har vi fortsatt att bygga på våra framgångar från 2023 med ett starkt fokus på vårt affärssegment inom industriell försäljning. Vår verksamhet har präglats av fortsatt innovation, hållbarhet och effektiv produktion, vilket har gett oss goda förutsättningar att behålla och stärka vår marknadsposition. Det är…

Read more

Kallelse till årsstämma i SIBS AB (publ)

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024, kl 09.00, Birger Jarlsgatan 4, Stockholm. Rätt att delta i årsstämman Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman, dvs fredagen den 14 juni 2024, är införd i aktieboken. Ombud Om aktieägare företräds…

Read more

SIBS publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

SIBS års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig i PDF-format på bolagets webbplats sibs.se. ” 2023 har varit ett betydelsefullt och omvälvande år för SIBS. Trots de utmaningar som präglat året har vi lyckats navigera framgångsrikt och blivit en ledande industriell producent av bostäder. Vi har både etablerat oss på en internationell…

Read more

Bokslutskommuniké januari-december 2023

Ett fokuserat SIBS lämnar ett händelserikt år bakom sig ”Året 2023 utgjorde en betydelsefull milstolpe i vår transformation på SIBS. Vi tog flera betydande steg mot att bli en ledande industriell producent av bostäder på den globala marknaden och slog rekord i antalet produktionsstartade bostäder under ett år med en imponerande siffra på 3 474…

Read more

Sveaviken Bostad avyttrar 75 bostäder i Lund

Sveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheten Lund Parasollet 2 till SEB:s bostadsfond Domestica V. På fastigheten har Sveaviken uppfört 75 lägenheter med en uthyrningsbar yta om totalt 3593 kvm. Fastigheten ligger i det populära området Brunnshög i nordöstra Lund och har varit fullt uthyrd sedan inflyttning runt årsskiftet 2021/2022. Projektet har…

Read more

SIBS AB (publ) - erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

Den 6 december 2023 initierade SIBS AB (publ) ("Bolaget") ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") avseende vissa ändringar av obligationsvillkoren ("Obligationsvillkoren") för Bolagets upp till SEK 800 000 000 icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0014965729 med ett utestående belopp om SEK 600 000 000 ("Obligationerna"). Det Skriftliga Förfarandet har idag framgångsrikt avslutats. Kvorum uppnåddes och…

Read more

SIBS AB (publ) - Initierar skriftligt förfarande avseende obligationslån

SIBS AB (publ) ("Bolaget") har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), i egenskap av agent för Bolagets upp till SEK 800 000 000 icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0014965729 med ett för närvarande utestående belopp om SEK 600 000 000 ("Obligationerna"), att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd…

Read more

Delårsrapport januari-september 2023

Ett kvartal präglat av stark orderingång och utökning av kapacitet i våra fabriker ”Under kvartalet har SIBS orderingång förblivit robust och överträffat våra högt ställda förväntningar. Vi har erhållit ytterligare en betydande affär om ca 1 300 lägenheter till NEOM i Saudiarabien, vilket innebär att vi nu har sålt över 4 000 lägenheter utanför Sverige…

Read more

SIBS receives a new order for an additional delivery of 1 300 apartments to NEOM, Saudi Arabia

SIBS has been awarded a new contract to deliver an additional 1 300 apartments to a large-scale residential project in NEOM, a region in northwestern Saudi Arabia. SIBS is the sole supplier chosen for this project. This is the second order for SIBS to NEOM in less than 4 months. The order solidifies SIBS position…

Read more

Delårsrapport januari-juni 2023

Produktionsstart av 2 200 lägenheter i NEOM ”Under kvartalet har vi satsat intensivt för att uppfylla våra åtaganden gentemot NEOM i Saudiarabien. Vårt engagemang i detta projekt är en bekräftelse på vår kapacitet att hantera omfattande och komplexa leveranser. Genom intensivt arbete har vi säkerställt att stora materialbeställningar har genomförts och att vår produktionskapacitet har utökats…

Read more