Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och_eller konvertibler

All posts