Annual general meeting

Årsstämmoprotokoll 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsredovisning 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Styrelsens förslag till vinstdisposition och motiverat yttrande

Kallelse till årsstämma 2021