SIBS genomför sin första internationella affär

I juni 2022 ingick SIBS och den brittiska fastighetsutvecklaren Donard Living ett intentionsavtal för att tillsammans bygga lägenheter i Storbritannien och Irland. Nu genomförs den första affären inom ramen för det långsiktiga samarbetet.

I den första affären ska SIBS i samarbete med Donard Living uppföra 495 lägenheter fördelade på två projekt, belägna på pendlingsavstånd till centrala London. Produktionsstart i SIBS fabrik samt byggstart är planerat till andra halvåret 2023. Majoriteten av affären ska levereras under året och resterande i början på nästa år. För SIBS innefattar denna affär processen från design, modulproduktion och frakt till byggplatsen. SIBS kommer därefter också att assistera Donard Living i deras arbete från montering fram till färdigställande. Denna affär hamnar under vårt nyetablerade affärsområde Industriell försäljning i produktkategorin Modulförsäljning.

Behovet av nya bostäder är enormt i Storbritannien och priset på mark i England är bland de högsta i världen. SIBS flexibla byggsystem tillför höga värden då nyttjandegraden av marken kan bli markant högre jämfört med andra modulära byggmetoder. SIBS system och produktionsmetod ger goda förutsättningar för hållbara kalkyler, en förutsättning på marknader där mark- och byggkostnader är höga.

”Donard Living har en stark pipeline av bostadsutvecklingsprojekt. SIBS unika kombination av hög nyttjandegrad av mark, låg produktionskostnad, världsledande leveranskraft och mycket hög standard i bostäderna är helt rätt för marknaden. SIBS kompletterar därmed i hög grad Donard Livings erfarenhet av att identifiera, förvärva och finansiera bostadsutvecklingsprojekt i Storbritannien och på Irland. Genom vårt samarbete förs våra respektive styrkor samman till fördel för båda parterna” säger David Österström, COO, SIBS.

”SIBS har en uttalad strategi om en global expansion. Det är mycket glädjande att vi nu inleder 2023 med ett första steg i den riktningen med denna affär tillsammans med Donard” säger Erik Thomaeus, CEO, SIBS.

Om Donard Living

Donard Living utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Storbritannien och på Irland. Verksamheten fokuserar på urbana tillväxtområden med närhet till god transportinfrastruktur. Donard Living strävar efter att leverera kvalitativa, prisvärda och hållbara hem i stor skala.

Kontaktinformation

Erik Thomaeus, CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

David Österström, COO, SIBS AB
do@sibs.se
+46 70 573 55 10

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 1 800 bostäder, med en byggrättsportfölj om närmare 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.