DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

SIBS står starkare än någonsin i turbulenta tider

”SIBS har haft en stark inledning på året trots en väldigt stor osäkerhet på marknaden. Vi har färdigställt 131 lägenheter i Barkarby och produktionsstartat 328 lägenheter i Enköping. Under kvartalet genomfördes flertalet landförvärv, bland annat vår hittills största byggrättsaffär om ca 3-5 000 byggrätter i Botkyrka. Vi fortsätter att attrahera och anställa väldigt kompetenta medarbetare och är numera ca 800 kollegor i koncernen.

Vi ser fram emot att jobba vidare enligt vår tidigare kommunicerade strategi för expansion både med fler produkter som hotell och äldreboenden samt vår geografiska expansion.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB

Januari - mars 2022

 • Kvartalets hyresintäkter (inklusive SIBS andel av joint venture) ökade till 10 519 TSEK (4 811).
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 99% (90,2%).
 • Rörelseresultatet uppgick till ca 165 576 TSEK (75 531).
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 2 357 MSEK (724,5) (SIBS andel).
 • Koncernens förvaltningsfastigheter uppgår till 2 137 MSEK (408).
 • Produktionsstart om 328 lägenheter (282).
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 869 lägenheter.
 • Beräknad energianvändning för kommande projekt i genomsnitt 25 kWh/kvm, år.
 • Beräknad andel fastighetsenergi från egna solceller i kommande bestånd: 28%.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Sveaviken förvärvar byggrätter i Botkyrka och planerar för mellan 3 000 och 5 000 bostäder.
 • I gemensamt joint venture förvärvar Sveaviken och Nordsten industrifastighet i Enköping och
  planerar för ca 500 lägenheter.
 • Sveaviken förvärvar fastighet i centrala Huddinge med byggrätt för ca 100 bostäder.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Sveaviken och Slättö genomför flera affärer för att renodla ägande och optimera förvaltning. Förändringarna innebär att Sveaviken och tre av Slättös fonder avyttrar respektive förvärvar andelar av varandra, i projekt som tidigare ägts och utvecklats gemensamt.
 • Styrelsen föreslår ny ordförande i SIBS AB.
 • Sveaviken Bostad förvärvar i Kungsbacka och planerar för nytt bostadsområde.

Kontaktinformation

Erik Thomaeus CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Ulf Thomaeus CFO, SIBS AB
ut@sibs.se
+46 72-210 72 30

Kommande finansiell rapport 
Delårsrapport januari-juni 2022 publiceras den 26 augusti 2022.       

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 27 maj 2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt och förvaltar omkring 1 000 bostäder, med en byggrättsportfölj om cirka 10 500 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.