Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Lund under uppförande med 75st hyresrätter

2020-12-15

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva Fastigheten Lund Parasollet 2 som är belägen i stadsdelen Brunnshög i Lund. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till ca 180 Mkr. Säljare är Slättö Sveaviken Holding 1 AB som är ett Joint Venture mellan just Slättö och Sveaviken Bostad. Tillträde kommer ske vid projektets färdigställande som beräknas vara under andra kvartalet 2021. Fastigheten ligger i ett toppläge i centrala Brunnshög i direkt anslutning till spårväg och närhet till grönområden.

”Vi är mycket förtjusta i Lund och vill vara med långsiktigt i den spännande utvecklingen i Brunnshög. Läget tycker vi är perfekt och ser fram emot att äga en otroligt fin hyresrättsfastighet helt i egen bok. Det känns väldigt bra att få erbjuda Lund-borna klimat- och kvadratsmarta hyresrätter med attraktiv hyresnivå inom segmentet Affordable Premium”

Säger Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad AB, 0707815831, pt@sveavikenbostad.se

 

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-12-15 kl. 07:50 CET.

__________________________________________________________________________________

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 561 bostäder under förvaltning, samt 962 bostäder under uppförande i bland annat Luleå, Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget ca 5 000 bostäder under planering och målsättningen är att producera ca 1 000 bostäder per år.