DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

SIBS fortsätter att leverera
”SIBS levererar ett starkt andra kvartal trots fortsatt osäkerhet på marknaden. Med ett rörelseresultat på 138 MSEK för andra kvartalet når vi en god nivå och kan konstatera att vår bruttomarginal ligger på fortsatt höga nivåer. 

Vi fortsätter att utvecklas och växa enligt vår strategi. Under kvartalet har vi bland annat påbörjat internationell expansion och ingått ett intentionsavtal med den Brittiska fastighetsutvecklaren Donard Living. Ambitionen är att bygga cirka 1 000 lägenheter per år på de brittiska öarna.

Sveaviken har fortsatt stärkt sin byggrättsportfölj med ca 650 byggrätter och produktionsstartat 208 bostäder. Rehouse har färdigställt sitt första projekt enligt vårt cirkulära bostadskoncept som kan bygga på både permanenta och tillfälliga bygglov. Vi har också stärkt organisationen med nya medarbetare för att säkerställa vår planerade tillväxttakt.

Under nästkommande kvartal invigs vår andra fabrik i Malaysia som ger oss en total produktionskapacitet på ca 5 000 lägenheter per år. 

Det är en osäker omvärld men vi står väl rustade för framtiden. Vi ser fram emot resten av året med fortsatt spännande utveckling av vår koncern.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB

April - juni 2022

 • Kvartalets hyresintäkter (inklusive SIBS andel av joint venture) ökade till 11 329 tkr (7 628).
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 98% (100%).
 • Rörelseresultatet uppgick till 137 721 tkr (131 754).
 • Produktionsstart om 208 lägenheter.
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 650 lägenheter.
 • Egenproducerad el från solceller som andel av beräknad total fastighetsenergi i bestånd: 26%.
 • Beräknad energiprestanda i bestånd, medelvärde: 28 kWh/kvm, år.
   

Januari - juni 2022

 • Hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av joint venture) ökade till 21 848 tkr (11 248).
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 99% (99%).
 • Rörelseresultatet uppgick till 303 297 tkr (207 285).
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 2 432 500 tkr (854 000) (SIBS andel).
 • Koncernens förvaltningsfastigheter uppgår till 2 449 149 tkr (492 302).
 • Produktionsstart om 536 lägenheter (638).
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 1 415 lägenheter.
 • Beräknad energianvändning för kommande projekt i genomsnitt 25 kWh/kvm, år.
 • Beräknad andel fastighetsenergi från egna solceller i kommande bestånd: 28%.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Sveaviken Bostad förvärvar i Kungsbacka och planerar för nytt bostadsområde.
 • Michael Wolf tillträder som ny styrelseordförande i SIBS AB.
 • Sveaviken förvärvar ca 300 byggrätter i Hemmesta centrum på Värmdö.
 • Per Bohlin tar plats som VD för SIBS nya affärsområde Rehouse.
 • SIBS växer internationellt – ska bygga 1 000 lägenheter per år i Storbritannien och på Irland.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Sveaviken Bostad förvärvar byggrätter vid Kallfors Golfklubb i Södertälje kommun. Affären omfattar
  cirka 350 byggrätter fördelat på 16 flerbostadshus, motsvarande cirka 24 000 kvm ljus BTA.

Kontaktinformation

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se

+46 70-755 78 98

Ulf Thomaeus

CFO, SIBS AB
ut@sibs.se
+
46 72-210 72 30

Kommande finansiell rapport                                 

Delårsrapport januari-september 2022 publiceras den 29 november 2022.

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande
klockan 15.00 CET den 26 augusti 2022.

 

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt och förvaltar omkring 1 300 bostäder, med en byggrättsportfölj om närmare 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.