Sveaviken Bostad sponsrar projekt för ökad social hållbarhet i Järva

​​​​​​SIBS AB:s dotterbolag Sveaviken Bostad AB har ingått sponsoravtal med BLING avseende deras satsning The Bridge. The Bridge är tänkt att bli en knytpunkt för nya entreprenörer i Kista Centrum med målet att driva på samhällsförändringen och minska utanförskap.

Sveaviken Bostad jobbar kontinuerligt med social hållbarhet i alla sina projekt och har i och med sin satsning på nya lägenheter i Husby fått upp ögonen för denna positiva rörelse som ständigt växer och gör skillnad i utsatta områden.

”Vi är otroligt stolta att vi får vara med och sponsra detta projekt som verkligen kan göra skillnad och som har ett entreprenöriellt tänk som passar väl ihop med den vision vi har om att bygga ett bättre samhälle för alla.” Kommenterar Pär Thomaeus, VD, Sveaviken Bostad AB

 

Mer om The Bridge

The Bridge samlar de mest framstående startups inom retail i ett exklusivt showroom mitt i Kista Galleria. Samtidigt får retail startups en chans att testa och utveckla sin verksamhet i en katalyserande miljö.

Bridge är en plats för entreprenörer att växa. Här sker handel, möten, utveckling och inspiration under ett tak. Här skapas förutsättningar för entreprenörer att inspireras, för idéer och koncept att utvecklas och för kunskap och erfarenheter att utbytas. Bridge förändrar sättet vi möts, handlar och interagerar med varandra. 

Genom Bridge ska vi överbrygga de hinder som entreprenörer stöter på och ska genom att koppla resurser, nätverk och kunskap accelerera deras framgång.

Läs mer om The Bridge här: www.thebridge.nu

 

Mer om BLING

BLING rörelsen startade 2014 som en reaktion på entreprenöriell segregation och som ett försök att driva positiv samhällsförändring samt motverka utanförskap genom gott ledarskap, entreprenörskap och innovationer.

BLING ökar möjligheterna att starta en framgångsrik verksamhet genom nätverk, kunskap, förebilder, erfarna mentorer och mer som gör det enkelt för många att våga ta första steget. Vi tror på företagande och entreprenörskap som en förändringskraft och vi vill att alla ska kunna starta eget på lika villkor.

BLING erbjuder kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning, seminarier, IT-stöd workshops och mer för de som vill starta, driva och utveckla företag eller idéer. Vi utbildar ledare som i sin tur utbildar nya ledare.

Läs mer om BLING här: www.blingstartup.se

 

Mer om Sveaviken Bostad & SIBS-gruppen

SIBS - Scandinavian Industrialized Building Systems - föddes ur tanken om att utmana normer och skapa en smartare metod för fastighetsutveckling. Tillsammans med våra civilingenjörer, doktorer inom industriellt byggande och arkitekter förverkligades idén om ett eget modulärt design- och byggsystem kallat Parameteriserad modularisering. Systemet medger större flexibilitet i utförandet och betydligt kortare byggtider. SIBS-gruppen med sina cirka 470 anställda verkar inom hela fastighetskedjan, från förvärv och utveckling till produktion, transport, byggnation och egen fastighetsförvaltning.

Sveaviken Bostad är dotterbolag till SIBS och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. Vår avsikt är att löpande utmana och förnya befintlig bostadsutveckling med målet att erbjuda våra hyresgäster en bättre bostad med god och tillförlitlig fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Sveaviken Bostad sticker ut som en av få byggherrar med anställda Doktorer och Licentiater inom byggteknik och miljöstrategisk analys till förfogande i projekten från tidig idé till färdigbyggt hus. Härigenom säkerställes fastigheternas byggtekniska och miljömässiga kvalitéer.

Sveaviken Bostad arbetar metodisk med nya projekt och utgår från de framtida bostadsinnehavarnas behov vid planering. Inför projekten görs en grundlig marknadsanalys och medborgare engageras för att finna insikter som behövs för att skapa långsiktigt relevanta lösningar. Kommunernas och vårt kundinsiktsarbete sammanfaller ofta och vi lyfter gärna det som ett sätt att ytterligare säkerställa att rätt innehåll tillskapas. Därtill skapas strategier för ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. Att tänka långsiktigt i dessa frågor handlar inte bara om att våra hyresgäster ska bo i vackra och friska hus, det ger även en ömsesidig kostnadsbesparing och en grundläggande förutsättning för bolagets tillväxt och lönsamhet.

Med ett rationellt tillverkningssätt i kombination med det hantverksmässiga blir det möjligt att skapa generösa bostäder till rimlig kostnad. Idag har Sveaviken 188 lägenheter under förvaltning och under 2020 kommer vi färdigställa ytterligare 533 lägenheter. Vi har ytterligare 2000 lägenheter i olika projektskeden. Samtliga av våra hus överträffar rejält energikraven enligt svensk byggstandard och två tredjedelar av energianvändningen är direkt förnybar.

Läs mer på www.sveavikenbostad.se & www.sibsab.com