Sveaviken Bostad avyttrar 75 bostäder i Lund

Sveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheten Lund Parasollet 2 till SEB:s bostadsfond Domestica V. På fastigheten har Sveaviken uppfört 75 lägenheter med en uthyrningsbar yta om totalt 3593 kvm.

Fastigheten ligger i det populära området Brunnshög i nordöstra Lund och har varit fullt uthyrd sedan inflyttning runt årsskiftet 2021/2022. Projektet har uppförts av SIBS-koncernen, där Sveaviken Bostad ingår, och stor omsorg har lagts vid kvalitet, gestaltning och hållbarhet. Solceller och bergvärme i kombination med full IMD bidrar till hög energieffektivitet i fastigheten. Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att hanteras av Sveaviken PM, förvaltningsbolaget inom SIBS-koncernen

Det känns bra att avyttra ytterligare en fin bostadsfastighet till SEB Domestica. Vårt fortsatta samarbete är ett kvitto på att vi bygger hus av hög kvalitet som fungerar väl i drift. Vi är glada att det är just Domestica som tar över ägandet och att Sveaviken PM får förtroendet att fortsätta förvalta fastigheten säger Carl Saidac, vice VD Sveaviken Bostad.

 

För ytterligare information kontakta:
Carl Saidac 
vice VD, Sveaviken Bostad
cs@sveavikenbostad.se
+46 709 369 167Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024 kl 15.00 CET.


SIBS AB är en internationell och innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.


Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling. Bostäderna betonar hållbarhet, funktion, kvalitet och design. För närvarande har Sveaviken Bostad cirka 1 600 bostäder under uppförande samt en portfölj om närmare 10 000 byggrätter. Läs mer på www.sveavikenbostad.se.