SIBS stärker organisationen med Rebecca Prytz och Jenny Garneij inom Corporate Communications och Marketing Operations

Rebecca Prytz har en gedigen bakgrund inom marknad och kommunikation, bland annat genom interrimsuppdrag och som kommunikationschef på Besqab. Hon har vidare stor erfarenhet av affärsutveckling och utformning av komplexa erbjudanden i tillväxtdrivna bolag. Rebecca kommer att ingå i koncernledningen.

Även Jenny Garneij har en gedigen bakgrund inom marknad och kommunikation, bland annat som marknadschef på Besqab och Järntorget och som affärsutvecklare och marknadsstrateg på Bird & Bridge. Hon är en erfaren ledare och strateg och van vid att bygga struktur och kultur i företag under tillväxt. 

Jenny och Rebecca har de senaste åren tillsammans drivit managementkonsultbolaget Bird & Bridge Associates med fokus på affärsutveckling, strategi och kommunikation. De tillträdde sina tjänster den 15 september 2022.

”Detta är ett viktigt steg för SIBS Groups fortsatta utveckling och jag är mycket glad att få välkomna Jenny och Rebecca till bolaget. Med deras långa erfarenhet av att arbeta med kommunikativa och strategiska frågor tar vi ett viktigt steg i att öka vår förmåga kring affärsdrivande och kundnära fokus och även möjligheten till att öka kännedomen om SIBS både i Sverige och internationellt” säger Erik Thomaeus, CEO SIBS.
 

Kontaktinformation

Erik Thomaeus
CEO, SIBS
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Jenny Garneij
Head of Marketing Operations, SIBS
jg@sibs.se
+46 73-338 33 19

Rebecca Prytz
Head of Corporate Communications, SIBS
rp@sibs.se
+46 70-770 08 22

 

Om SIBS

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt och förvaltar omkring 1 300 bostäder, med en byggrättsportfölj om närmare 12 000  lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.