Kallelse till SIBS AB årsstämma den 2 juni 2022

Aktieägarna i SIBS AB (publ) offentliggör genom detta pressmeddelande kallelse till årsstämma
den 2 juni 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19.  Kallelsen publiceras på SIBSs webbplats och annonseras i Svenska Dagbladet.

För ytterligare information se bifogad kallelse eller kontakta nedan

Kontaktinformation

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibs.se
+46 72-210 72 30

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 13.00 CET den 3 maj 2022.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt och förvaltar omkring 1 000 bostäder, med en byggrättsportfölj om cirka 10 500 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.