Magnus Sundell tillträder som vice VD för SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för dotterbolaget Sveaviken Bostad

”SIBS fortsätter sitt målmedvetna arbete att optimera möjligheterna i varje marknad med en såväl robust som adaptiv affärsmodell. Som vice VD för SIBS AB kompletterar Magnus koncernen med ytterligare kompetens och erfarenhet från att utveckla bolag i expansiva faser. SIBS står inför stora möjligheter och är inne i en stark utvecklingsfas, Magnus kommer vara avgörande för att vi ska lyckas tillvarata dessa möjligheter. Jag är mycket glad att hälsa Magnus välkommen till teamet!” säger Erik Thomaeus, CEO SIBS

Magnus kommer bland annat att ansvara för SIBS kapitalstruktur och den finansiella affärsstrategiska utvecklingen.

Magnus har drygt 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, närmast som CFO och vice VD för Offentliga Hus och innan dess som vice VD och CFO för Stendörren Fastigheter. Magnus var en viktig del i den kraftiga expansionen av båda bolagen avseende såväl balansräkning som organisation. Dessutom noterades bolagen på Nasdaq Stockholm First North Premier (samt listbyte till Stockholmsbörsens huvudlista med Stendörren). Därtill genomfördes omfattande kapitaliseringar och ägarspridningar i båda bolagen. Dessförinnan arbetade Magnus 13 år för GE Capital i olika ledande befattningar där han bland annat deltog i uppbyggnaden av GE Real Estate i Norden.

Inom Sveaviken Bostad tillträder Carl Saidac som vice VD. Carl har sedan 2020 arbetat som COO i Sveaviken Bostad där han haft en central roll i Sveavikens utveckling och tillväxt. Han har tidigare arbetat med affärsutveckling/transaktioner på Oscar Properties samt har en värdefull branschöverskridande erfarenhet från bland annat Acne Studios.

”Det är mycket glädjande att Carl har accepterat erbjudandet om rollen som vice VD för Sveaviken Bostad. Han har under sin tid som COO visat en imponerande strategisk förmåga inom såväl affärs- som bolagsutveckling. Det blir en mycket viktig kompetens i bolagets fortsatta utveckling” säger Pär Thomaeus, CEO Sveaviken Bostad.

Carl kommer att ha det övergripande ansvaret för affärsutveckling och transaktioner inom Sveaviken Bostad.

Magnus och Carl tillträder sina tjänster med omedelbar verkan och båda tar samtidigt plats i SIBS-koncernens nyinrättade strategiska ledningsgrupp. Rollerna är nya inom bolagen.

Kontaktinformation

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Pär Thomaeus
CEO, Sveaviken Bostad AB
pt@sveavikenbostad.se
+46 70-781 58 31

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt och förvaltar omkring 1 300 bostäder, med en byggrättsportfölj om närmare 12 000  lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.
 

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken cirka 1 300 bostäder under förvaltning och cirka 2 250 bostäder under uppförande samt en portfölj om närmare 12 000 byggrätter. Läs mer på www.sveavikenbostad.se.