Årsstämmoprotokoll 2023 SIBS AB (publ)

Vid årsstämman i SIBS AB (publ) den 8 juni 2023 fattades de beslut som framgår av bifogat årsstämmoprotokoll.

Årsstämmoprotokoll 2023 SIBS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98


SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 2 000 bostäder med en byggrättsportfölj om närmare 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.