SIBS publicerar årsredovisning för 2020

SIBS årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets webbplats sibsab.com

Vi summerar ett framgångsrikt 2020 för SIBS och konsta­terar att vårt målmedvetna arbete givit resultat. Vi har under året ökat såväl produktionstakt som färdigställda lägenheter väsentligt. Vår byggrättsportfölj har också utökats med flertalet nya projekt. Vi har i linje med vår strategi förstärkt hela värdekedjan och samtliga koncern­bolag har haft en stark tillväxt och fortsatt god lönsam­het. Våra hållbara bostäder är efterfrågade på marknaden och tillsammans med våra fantastiska medarbetare är vi väl positionerade för fortsatt utveckling i samma riktning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Tillträde av de två fastigheterna i Enköping belägna precis invid Enköping Station. Dessa fastigheter förvärvade SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad under fjärde kvartalet
  • I Mariefred har vi tillsammans med Nordsten Sveafastigheter förvärvat en byggrätt på 30 000 kvm ljus BTA.
  • I Vega i Haninge har vi tillsammans med Slättö förvärvat en byggrätt på 13 000 kvm ljus BTA.
  • Vi har förvärvat en byggrätt i Vallentuna om ca 2 000 ljus BTA som ligger i anslutning till ett av våra andra projekt som ska produktionsstartas under 2021.
  • SIBS AB har under kvartal ett 2021 framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024 med 150 mkr.

Av hänsyn till miljön kommer årsredovisningen inte att tryckas utan distribueras och tillgängliggörs digitalt.

 

För ytterligare information vänligen kontakta

Erik Thomaeus
CEO SIBS AB
et@sibsab.com 
+46 70-755 78 98

 

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 13.00 CET den 28 april 2021.
 

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande i dotterbolaget Sveaviken Bostad. Bolaget har idag färdigställt nära 600 högkvalitativa hyresrätter i attraktiva städer i Sverige. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare.