Infrastruktur- och bostadsminister på besök i SIBS bostadsprojekt Rehouse Niwa i Helsingborg

I måndags tog SIBS emot infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson vid bostadsprojektet Rehouse Niwa i Helsingborg. Ministern visades runt i lägenheterna av Per Bohlin, affärsområdeschef på SIBS och VD för Rehouse. Det diskuterades också hur industriellt byggande kan bidra till att snabbt förse samhällen med bostäder där de behövs som mest.

Nyligen meddelade regeringen att man vill förlänga lagen om tidsbegränsade bygglov fram till 2028. Det ger goda möjligheter att möta det stora bostadsbehovet, inte minst i norra Sverige där stora industrisatsningar görs. I samband med besöket i Niwa diskuterades de möjligheter som industriellt byggande erbjuder och hur effektivisering och digitalisering av bostadsproduktionen skapar samhällsvärden.

Niwa är ett tydligt exempel på hur SIBS industriella byggande kan möta de bostadsbehov som finns. Projektet gick från bygglov till färdiga bostäder på under 10 månader. På mindre än ett år omvandlades industrimark i centralt läge till inflyttningsklara hyreslägenheter i ett stilrent hus med vacker japansk trädgård. Niwa är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver vilket visar att det går att bygga hållbara, vackra bostäder på kort tid utan att kompromissa med kvalitet. SIBS hoppas att fler kommuner ser möjligheten att inom lagen om tidsbegränsade bygglov snabbt få bostäder på plats där behovet är som störst.

”Vi är väldigt glada över att infrastruktur- och bostadsministern besöker Niwa för att se hur vi inom SIBS bidrar med vår expertis och kapacitet till att lösa komplexa samhällsutmaningar. Vi hoppas på en fortsatt engagerad dialog för att på bästa sätt möta samhällets behov av bostäder”, säger Per Bohlin.

Sveaviken Bostad och Slättö äger gemensamt projekt Niwa. Sveaviken, som är ett dotterbolag till SIBS, förvaltar projektet. Niwa omfattar totalt 78 lägenheter fördelade på 4-6 våningar, varav det första färdigställa huset består av 39 lägenheter.Kontaktinformation
Per Bohlin
Affärsområdeschef, SIBS
VD, Rehousepb@sibs.se
+46 70-881 48 23Rehouse är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. Rehouse erbjuder attraktiva cirkulära bostäder och kan genom sitt typhuskoncept snabbt erbjuda bostäder på tillfälliga och permanenta bygglov.


SIBS är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 1 800 bostäder med en byggrättsportfölj om närmare 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.