Sveaviken Bostad får ny markanvisning i Barkarbystaden, Järfälla

Kommunstyrelsen i Järfälla har beslutat att godkänna markanvisningsavtal med Sveaviken Bostad AB för kvarter 20 i Etapp III av Barkarbystaden. Detta är den andra markanvisningen som Sveaviken Bostad får i Barkarbystaden och kvarteret som markanvisas är 16 500 kvm ljus BTA. Här planerar Sveaviken Bostad för 200 lägenheter, bokaler och lokaler för kommersiell verksamhet. Byggstart planeras till 2022. 

Kvarter 20 är centralt beläget i Barkarbystaden med närhet till den kommande tunnelbanestationen, skolor, förskolor och allehanda närservice.

”Vi på Sveaviken Bostad är glada och stolta över att få vara med på resan när Barkarbystaden växer fram. Vi tar med oss goda erfarenheter av arbetet med kvarter 15, inte minst från samverkan med övriga byggaktörer och Järfälla kommun. Det känns därför extra positivt att nu få möjligheten att vara med och bygga ytterligare ett kvarter i Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt,” säger Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad.

Tack till Nina Gustafsson som var delaktig i en tidigare markanvisningstävling som sedermera ledde till denna markanvisning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-01 kl. 08:00 CET.

 

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1 000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5 000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.