SIBS växer internationellt – ska bygga 1 000 lägenheter per år i Storbritannien och på Irland

Genom ett byggsystem grundat på ConstructionTech, där ett egenutvecklat system för automatiserad projektering integreras med industriell produktion i fabrik, har SIBS sedan 2016 bidragit till kortare byggtider och mer prisvärda bostäder på den svenska marknaden. Efter att ha utvecklat och etablerat sitt koncept i Sverige är SIBS strategiska fokus att ta byggsystemet till fler marknader. Som första steg på denna internationella expansion har bolaget ingått intentionsavtal med den brittiska bostadsutvecklaren Donard Living för att använda det skalbara byggsystemet på de brittiska och irländska marknaderna.

”Vi är väldigt glada över att få möjligheten att samarbeta med Donard Living. Genom att kombinera Donards Livings erfarenhet och kunnande om de här marknaderna med vårt koncept för snabbt och högkvalitativt byggande, kommer vi tillsammans att kunna tillgängliggöra vackra, energieffektiva och prisvärda hem för fler i Storbritannien och på Irland”, säger Erik Thomaeus, vd för SIBS.

“Vi har en stark pipeline av bostadsutvecklingsprojekt där vi vill leverera prisvärda hem i stor skala och på ett hållbart sätt. Samarbetet med SIBS kompletterar i hög grad Donard Livings erfarenhet av att identifiera, förvärva och finansiera bostadsutvecklingsprojekt i Storbritannien och på Irland. I vårt joint venture för vi våra respektive styrkor samman för att leverera över 1 000 lägenheter årligen”, säger Steven Flannery, vd för Donard Living.

SIBS och Donard har för avsikt att genom ett joint venture bygga 1 000 lägenheter per år i Storbritannien och på Irland. De första projekten är under projektering och första spadtag planeras till första halvåret 2023. Samtliga bostäder kommer att byggas med SIBS system, som täcker hela projektledet från automatiserad projektering till industriell produktion och färdigställande på plats, och ska ägas gemensamt. Samarbetet kommer att bli SIBS första internationella affär där man gemensamt bygger och äger bostäder tillsammans med en partner på en internationell marknad.

”Samarbeten med internationella partners som delar vår ambition att forma morgondagens bostadsmarknad kommer att vara en nyckel för en fortsatt snabb utveckling. Vi har framgångsrikt etablerat vårt system på den svenska marknaden, med Slättö Förvaltning som financing partner. Nu vill vi skala upp det internationellt, med Donard som financing partner på de brittiska och irländska marknaderna”, avslutar Erik Thomaeus.


Kontaktinformation
Erik Thomaeus
CEO, SIBS
et@sibs.se

+46 70-755 78 98


Om Donard Living
Donard Living utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Storbritannien och på Irland.  Verksamheten fokuserar på urbana tillväxtområden med närhet till god transportinfrastruktur. Donard Living strävar efter att leverera kvalitativa, prisvärda och hållbara hem i stor skala.

 

Om SIBS
SIBS AB är ett svenskt innovationsbolag grundat 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Med ett byggsystem som integrerar automatiserad projektering med industriell produktion i fabrik, driver vi utvecklingen av morgondagens byggindustri – där byggprojekt kostar mindre, går snabbare och är mer pålitliga. Inom SIBS Group samlar vi hela värdekedjan för fastighetsutveckling, från projektering via produktion i egen fabrik till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Vi har hittills färdigställt och förvaltar över 1 200 bostäder, med en byggrättsportfölj om cirka 11 500 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.