Delårsrapport januari-september 2022

”I en komplex tid är värdet av en robust, flexibel och skalbar affärsmodell mycket stort. På SIBS har vi adaptivitet inbyggt i vår affärsmodell och DNA sedan start och har den senaste tiden kunnat navigera i att både hantera utmaningar och tillvarata möjligheter. Med bidrag från samtliga gruppbolag har vi utvecklats även i en tuff marknad och tagit SIBS ytterligare steg in i framtiden.

Med jämförbara mått har SIBS levererat ett bra resultat. Utifrån vad vi vet är möjligt i en mer normal marknad hade vi önskat mer av kvartalet och vi är inte nöjda här. Samtidigt blir det en drivkraft att fortsätta vår tillväxtresa även när spelreglerna förändras.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB

Januari - september 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 882 386 tkr (562 715) varav hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av
  Joint venture) uppgick till 36 727 tkr (18 571).
 • Rörelseresultatet uppgick till 335 794 tkr (314 198).
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 2 439 900 tkr (1 049 000).
 • Koncernens förvaltningsfastigheter uppgår till 2 421 297 tkr (988 002).
 • Produktionsstart om 970 lägenheter (906).
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 1 498 lägenheter (578).
 • Beräknad energianvändning för kommande projekt i genomsnitt 25 kWh/kvm, år.
 • Beräknad andel fastighetsenergi från egna solceller i kommande bestånd: 28%.


Juli – september 2022

 • Kvartalets nettoomsättning ökade till 319 392 tkr (128 607) varav hyresintäkter (inklusive SIBS andel av Joint venture) uppgick till 14 879 tkr (8 946).
 • Rörelseresultatet uppgick till 32 497 tkr (106 913).
 • Produktionsstart om 434 lägenheter (268).
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 83 lägenheter (126).
 • Beräknad energianvändning för kommande projekt i genomsnitt 25 kWh/kvm, år.
 • Beräknad andel fastighetsenergi från egna solceller i kommande bestånd: 28%.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Sveaviken Bostad förvärvar byggrätter vid Kallfors Golfklubb i Södertälje kommun. Affären omfattar cirka 350 byggrätter fördelat på 16 flerbostadshus, motsvarande cirka 24 000 kvm ljus BTA.
 • Rehouse offentliggör planer på att bygga bostäder i centrala Älvsbyn, tecknar avsiktsförklaring med kommunen som äger fastigheten.
 • Invigning av SIBS andra fabrik i Penang, Malaysia. Den nya fabriken har på sikt en kapacitet om
  cirka 4 000 lägenheter per år och kommer successivt att öppna upp mot full kapacitet.
 • SIBS stärker organisationen med Rebecca Prytz och Jenny Garneij inom Corporate Communications och Marketing Operations.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Rehouse projekt Niwa nominerat till Årets Miljöbyggnad.
 • SIBS genomför, i enlighet med beslut av samtliga aktieägare på extra bolagsstämma, en nyemission för vilken anmälan om delregistrering lämnats in till Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med 29 308 SEK från 555 555 till 584 863 SEK.


​​​​​​​Kontaktinformation

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98


Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibs.se
+46 72-210 72 30

 

Kommande finansiell rapport
Bokslutskommuniké 2022 publiceras den 24 februari 2023.


Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande
klockan 15.00 CET den 29 november 2022.

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt och förvaltar omkring 1 300 bostäder, med en byggrättsportfölj om närmare 12 000  lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se