SIBS har idag gett in anmälan om registrering av nyemission till Bolagsverket

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) pressmeddelande den 28 november 2022 att Bolaget delregistrerat 29 308 aktier i nyemission ("Nyemissionen").

Bolaget har idag gett in anmälan om registrering av ytterligare 26 352 aktier i Nyemissionen motsvarande en emissionslikvid om cirka 119 MSEK. Registreringen medför att antalet aktier i SIBS kommer att öka från 584 863 aktier till 611 215 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 26 352 SEK, från 584 863 SEK till 611 215 SEK.

SIBS har således totalt tillförts cirka 250 MSEK i Nyemissionen vilken nu är avslutad.

”SIBS är i en expansiv fas med goda möjligheter att växa i takt med en ökad efterfrågan från den globala marknaden. Nyemissionen stärker vårt handlingsutrymme i detta arbete. Vi är mycket tacksamma för existerande och nya ägares förtroende” säger Erik Thomaeus, CEO SIBS.

Walthon Advokater har agerat juridisk rådgivare till SIBS i samband med Nyemissionen.


För ytterligare information kontakta:

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98


Pär Thomaeus
Styrelseledamot, SIBS AB
pt@sveavikenbostad.se

+ 46 70-781 58 31


Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2023 kl 15.40 CET.


SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 1 800 bostäder med en byggrättsportfölj om närmare 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.

SIBS AB (publ), Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, organisationsnummer 559050-3073, säte Stockholm