SIBS anställer hållbarhetschef

2020-12-07

SIBS har sedan starten 2016 haft som ambition att förändra byggindustrin i grunden. Genom en helintegrerad värdekedja möjliggörs optimering av varje del av processen, från projektering till färdigställande och långsiktig förvaltning. Hållbarhetsfrågorna är prioriterade i koncernens samtliga bolag, där bland andra Sveaviken Bostad ingår.

Den 1 februari 2021 tillträder Jon Mellqvist som hållbarhetschef för koncernen. Jon blir en del av koncernledningen och får till uppgift att hålla ihop alla delar av koncernens arbete med långsiktigt hållbart byggande. Jon kommer från Tyréns där han varit avdelningschef för Hållbart byggande och utveckling.

”Vi är otroligt glada och stolta att få med Jon in i koncernledningen för vårt snabbväxande bolag. Vi har hela tiden haft ett uttalat fokus på att bygga hållbart och får nu in den spetskompetens som behövs för att ta detta till nästa nivå i vår ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare.”

Kommenterar Erik Thomaeus, koncernchef, SIBS-gruppen

SIBS AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Erik Thomaeus, VD, 070 755 78 98, et@sibsab.com

Ulf Thomaeus, CFO, 072 210 72 30, ut@sibsab.com

Anna Lysedal, IR och Redovisningschef, 070 493 92 97, al@sibsab.com

 

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande i dotterbolaget Sveaviken Bostad. Bolaget har idag färdigställt nära 600 hyresrätter och kommer årligen att färdigställa ca 1 000 nya högkvalitativa bostäder i attraktiva städer i Sverige. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare.

SIBS AB (publ), Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, organisationsnummer 559050-3073, säte Stockholm, www.sibsab.com