Sveaviken vinner markanvisning för Mallbo-hyreslägenheter i Malmö

Området Öster om mässan ligger i de centrala delarna av Hyllie, nära parkmiljöer, kollektivtrafik, nöjen och kontorslokaler. Malmö stads vision är att skapa trivsamma, hälsosamma och jämlika boendemiljöer som är hållbara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Mallbo står för Malmö Allemansrätt Boende och är Malmö stads modell för att nå målet för nyproduktion av flerbostadshus till lägre kostnad i kombination med att skapa sociala mervärden och fokus på delaktighet. Markanvisningen som tilldelats Sveaviken utgör det utökade förfarandet till markanvisningstävlingen Öster om mässan i Hyllie Malmö.

Social hållbarhet en självklarhet i vardagen
Nabohusen utvecklades med Sveaviken Bostads höga ambitionsnivå i fråga om hållbarhet, attraktiv och välkomnande miljö och social integration som en vardaglig självklarhet. Tillsammans med våra återkommande samarbetspartners, arkitekterna på Studio Rå och Carl Edvall, har vi skapat ett stadskvarter med arkitektonisk variation och varma, eleganta detaljer. Här ryms mötesplatser i form av gröna gårdar, stadsodling och jobbhubb. Vi introducerar också Allköket, en naturlig samlingspunkt för såväl grannar som andra Hylliebor. Allköket är en restaurang med tanken om ett förlängt vardagsrum där boende kan träffas för att äta tillsammans, eller bara umgås.

I Nabohusen planeras också för solceller på de högst belägna taken, totalt cirka 900 kvm. I samtliga lägenheter installeras också ett väl utbyggt system för undermätning kallat IMD. Systemet möjliggör mätning av varmt och kallt vatten, värme och el för hyresgäster och vissa fastighetstekniska installationer, vilket drar ned energiförbrukningen.

”Vi är stolta och glada över förtroendet och möjligheten att vara en del i utvecklingen av Hyllie i Malmö. Mallbo-konceptet och den höga ambitionsnivån från Malmö stad speglar vårt eget arbete med att skapa bostäder av hög kvalitet till en lägre kostnad”, säger Carl Saidac, COO, Sveaviken Bostad.

För mer information, välkommen att kontakta

Carl Saidac
COO, Sveaviken Bostad
cs@sveavikenbostad.se
+46 709 369 167

Rebecca Prytz
Head of Corporate Communications
rp@sibs.se
+46 707 700 822

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken cirka 1 300 bostäder under förvaltning och cirka 2 250 bostäder under uppförande samt en portfölj om närmare 12 000 byggrätter.
Läs mer på www.sveavikenbostad.se.