Styrelsen föreslår ny ordförande i SIBS AB

Styrelsen i SIBS AB föreslår, i kallelsen till Årsstämman, att Michael Wolf väljs in i styrelsen. Styrelsen avser även att han, när han blir invald som ledamot, blir styrelsens ordförande.

”Vi är hedrade och förväntansfulla över att få in Michael som ordförande i bolaget. Det är få personer som har en så gedigen erfarenhet som passar bättre för SIBS i den fas vi är nu. Vår internationali-sering kräver just en blandning av internationell erfarenhet, strategiskt tänk, klarsynthet och utförandekraft. Det känns otroligt bra att vi får in Michael i SIBS-gruppen, en mycket talangfull, välmeriterad och oberoende ordförande som kommer tillföra väldigt mycket”, kommenterar Erik Thomaeus, VD SIBS AB.

”SIBS är ytterligare ett i raden av bolag som visar på svensk innovationskraft. Bristen på prisvärda bostäder, där människor både kan och vill bo, är en global samhällsutmaning. Att bygga trivsamma och prisvärda hem för de många människorna kräver att man bryter normer och utmanar gamla sanningar, genom teknologi och processutveckling.

SIBS resa hittills har varit mycket imponerande, och bolaget står inför en internationalisering med etableringar inom nya affärsområden och på nya marknader. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och ledningen bygga vidare på bolagets starka infrastruktur och skalbara plattform för en fortsatt snabb tillväxt”, kommenterar Michael Wolf.

Kort om Michael
Partner på Bellbird AB sedan 2017 samt industriell rådgivare till Private Equity-bolag samt rådgivare och investerare till ett antal start-ups och scale up-bolag. Michael har omfattande ledarerfarenhet, bland annat VD för Swedbank (2008-2016) och Intrum (2006-2008), och har haft ledande befattningar på Skandia (1998-2006) och SEB (1985-1998). Tidigare ordförande i Stockholms Handelskammare och Capio. För närvarande styrelseordförande i Diakrit AB och Namur C-Factory A/S samt styrelseledamot i Ropo Capital OY, Nordic Investment Opportunities AS

För ytterligare information se bifogad kallelse eller kontakta nedan

Kontaktinformation

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibs.se

+46 72-210 72 30
 

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 14.00 CET den 3 maj 2022.

                                                                                                                                                                                                                                         

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt och förvaltar omkring 1 000 bostäder, med en byggrättsportfölj om cirka 10 500 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.