Sveaviken Bostad avyttrar 274 bostäder i Örebro

Sveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheterna Örebro Autogyron 4-5, samt Glidplanet 4 till SEB:s bostadsfond Domestica V. Fastigheterna omfattar tillsammans 274 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 11 650 kvm, varav 98 kvm utgörs av en kommersiell lokal, samt ett fristående parkeringshus med 161 platser.

Fastigheterna ligger bredvid varandra i det populära området Södra Ladugårdsängen i Örebro och är fullt uthyrda. Precis som övriga bostadsprojekt uppförda av Sveavikens moderbolag SIBS har stor omsorg lagts vid kvalitet, gestaltning och hållbarhet, bland annat genom mycket energieffektiva hus i kombination med solceller och bergvärme. Förvaltningen av fastigheterna kommer även fortsättningsvis att hanteras av Sveaviken Bostad.

”Försäljningen är helt i linje med SIBS-koncernens uttalade strategi om ett ökat fokus på SIBS som en ledande industriell producent av flerbostadshus på den globala marknaden. Vi är mycket glada att ytterligare en välrenommerad institutionell investerare har verifierat den höga kvaliteten på våra bostäder genom detta förvärv” säger Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad.För ytterligare information kontakta:
Pär Thomaeus
VD Sveaviken Bostad
pt@sveavikenbostad.se
+46 70-781 58 31


Carl Saidac
vice VD, Sveaviken Bostad
cs@sveavikenbostad.se

+46 709 369 167Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl 16.30 CET

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken cirka 1 500 bostäder under förvaltning och cirka 2 000 bostäder under uppförande samt en portfölj om närmare 12 000 byggrätter. Läs mer på www.sveavikenbostad.se