SIBS publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

SIBS års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig i PDF-format på bolagets webbplats sibs.se.

”2022 går till historien som ytterligare ett volatilt år med stor osäkerhet för både människor och företag. I en turbulent omvärld har vi väldigt konkret upplevt värdet av vår flexibla affärsmodell. Vårt unika koncept inom industriellt byggande har sett en kraftigt ökad efterfrågan både internationellt och i Sverige. Vi har anpassat vår verksamhet efter hur marknaden rört sig vilket givit oss nya möjligheter även i dessa utmanande tider. Vi lämnar 2022 bakom oss med utvecklad och stärkt verksamhet med bevisad förmåga att tillvarata nya möjligheter. Vi har samtidigt stor ödmjukhet för det svåra läget i Europa och världen som sannolikt kommer att prägla även 2023.”

Erik Thomaeus, CEO, SIBS AB
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Magnus Sundell tillträder som vice VD för SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för dotterbolaget Sveaviken Bostad.
  • SIBS ska i partnerskap med fastighetsutvecklaren Donard Living uppföra 495 lägenheter fördelade på två projekt belägna på pendlingsavstånd till centrala London. Produktionsstart i SIBS fabrik samt byggstart är planerat till andra halvåret 2023. Affären sker under affärsområdet Industriell försäljning i produktkategorin Modulförsäljning.

Årsredovisningen kommer inte att tryckas utan distribueras och tillgängliggörs digitalt.
 

Kontaktinformation
Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Magnus Sundell
vVD, SIBS AB
ms@sibs.se
+46 70-602 76 75

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibs.se
+46 72-210 72 30
 

Kommande finansiell rapport
Delårsrapport januari-mars 2023 publiceras den 25 maj 2023.


Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 28 april 2023.

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 2 000 bostäder med en byggrättsportfölj om cirka 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.