ÅRSREDOVISNING 2021

SIBS publicerar årsredovisning för 2021

SIBS årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats sibs.se

Vi summerar ett spännande 2021 med flera viktiga framgångar. Under året färdigställde vi 478 lägenheter och produktionsstartade ytterligare 1 376. Byggrättsportföljen uppgick strax efter årets slut till ca 10 500 lägenheter, som vi kommer att utveckla till vackra, trivsamma och prisvärda hem under de kommande åren. Vi har under 2021 också vuxit och var vid årsskiftet 565 medarbetare, och under 2022 planerar vi att växa ytterligare bland annat genom uppstart av produktion i vår andra fabrik i Malaysia. Tillsammans tar vi fortsatta steg mot vårt mål om att effektivisera och utveckla byggbranschen med hjälp av teknologi – världen över.
Erik Thomaeus, CEO SIBS AB

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Sveaviken förvärvar byggrätter i Botkyrka och planerar för mellan 3 000 och 5 000 bostäder.
  • I gemensamt JV förvärvar Sveaviken och Nordsten industrifastighet i Enköping och planerar för ca 500 lägenheter.
  • Sveaviken förvärvar fastighet i centrala Huddinge med byggrätt för ca 100 bostäder.
  • Sveaviken och Slättö genomför flera affärer för att renodla ägande och optimera förvaltning. Förändringarna innebär att Sveaviken och tre av Slättös fonder avyttrar respektive förvärvar andelar av varandra, i projekt som tidigare ägts och utvecklats gemensamt.

Av hänsyn till miljön kommer årsredovisningen inte att tryckas utan distribueras och tillgängliggörs digitalt.

Kontaktinformation
Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibs.se
+46 72-210 72 30

Kommande finansiell rapport
Delårsrapport januari-mars 2022 publiceras den 27 maj 2022.


Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 29 april 2022.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt och förvaltar omkring 1 000 bostäder, med en byggrättsportfölj om cirka 10 500 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.