Sveaviken förvärvar byggrätter vid Kallfors Golfklubb i Södertälje kommun

Sveaviken Bostad AB har genom bolagsaffär avtalat om förvärv av byggrätter i Kallfors, Södertälje kommun. Det planerade bostadsområdet kommer att kallas Kallfors Ängar och ingår i en pågående detaljplan, som drivs av säljaren Rudsjön Entreprenad AB. Tillträde sker i samband med lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål, vilket beräknas ske 2024. Kallfors Ängar planeras som en trädgårdsstad med både radhus och flerbostadshus, där Sveaviken Bostads del utgörs av 16 flerbostadshus, motsvarande ca 24 000 kvm ljus BTA.

Kallfors är ett populärt bostadsområde precis utanför Järna i Södertälje kommun. Här bor man i direkt närhet till både den vackra sörmländska naturen och en av landets bästa golfklubbar, Kallfors GK. Samtidigt fungerar det utmärkt att arbetspendla in till Södertälje och Stockholm. Centrala Stockholm nås på under 40 minuter, antingen med bil hela vägen eller en 15 minuters bilresa till Södertälje följt av 20 minuter pendeltåg till Stockholm C. Utan bil nås Järna station på 10 minuter med cykel eller buss, varifrån det tar en dryg halvtimme med pendeltåg in till Stockholm C.

Kallfors Ängar är ett nytt bostadsområde i hjärtat av Kallfors. Visionen är en trädgårdsstad som skall smälta in och harmoniera med gårdsmiljön på Kallfors gård. Området planeras för att hela familjen skall trivas och inspireras, umgås och känna sig som hemma. Med Kallforsån slingrandes genom Kallfors Ängar kommer det att finnas möjlighet till både naturnära lek, sport och härliga skogspromenader. Närheten till Järna erbjuder samtidigt boende i Kallfors många kvaliteter. Här finns butiker och restauranger, samtidigt som det är nära till både havet och skogen. Flera företag satsar på närodlat och ekologiskt jordbruk, exempelvis Saltå Kvarn och Järna Mejeri. I centrum finns även en biblioteksfilial, vårdcentral och apotek. Ett par konditorier är kända för sitt goda bröd långt utanför orten.

Sveaviken planerar i Kallfors Ängar att bygga vackra hus som smälter väl in i omgivningen, med traditionell utformning och träfasader. Samtidigt används den senaste tekniken för att möta Sveavikens högt ställda ambitioner avseende ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Solceller på taken, bergvärme och avancerade energisystem säkerställer både miljöcertifiering och mycket låg energiförbrukning.

"Vi är glada över möjligheten att få bygga bostäder i Kallfors, ett mycket populärt område som erbjuder hög livskvalitet. Geografiskt passar det dessutom perfekt för Sveavikens långsiktiga förvaltning då vi har pågående och kommande projekt i bland annat Tumba, Nykvarn, Mariefred och Nyköping", säger Carl Saidac, Sveaviken Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Carl Saidac, COO/Transaktionschef Sveaviken Bostad, +46 709 369 167, cs@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-25 kl. 07:00 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 1 012 bostäder under förvaltning och 1 842 bostäder under uppförande i bland annat Järfälla, Nykvarn och Nyköping. Vidare innehåller projektportföljen ca 11 400 bostäder under planering.