SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 27 maj 2021 att bolaget utökat sitt befintliga gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024, med 50 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100,25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 764 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet vid Norrviken i Sollentuna och planerar för upp till 300 lägenheter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Ruletten 30 som är belägen invid Norrviken i Sollentuna. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas på ett förutbestämt pris om 8000 kr/ljus BTA och slutgiltig köpeskilling fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde förväntas ske under tredje kvartalet 2021. Säljer gör Landexo…

Read more

Peter Backström tillträder som Förvaltningschef för Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB fortsätter sin tillväxtresa att bli Nordens ledande bostadsbyggare. I syfte att nå en marknadsledande bostadsförvaltning och Sveriges nöjdaste hyresgäster tillträder Peter Backström nu som Förvaltningschef.   Sveaviken Bostad är en del av SIBS-gruppen, som verkar inom hela fastighetskedjan, från förvärv och utveckling till produktion, transport, byggnation och fastighetsförvaltning. Sveaviken Bostad är en…

Read more

Sveaviken Bostad får ny markanvisning i Barkarbystaden, Järfälla

Kommunstyrelsen i Järfälla har beslutat att godkänna markanvisningsavtal med Sveaviken Bostad AB för kvarter 20 i Etapp III av Barkarbystaden. Detta är den andra markanvisningen som Sveaviken Bostad får i Barkarbystaden och kvarteret som markanvisas är 16 500 kvm ljus BTA. Här planerar Sveaviken Bostad för 200 lägenheter, bokaler och lokaler för kommersiell verksamhet. Byggstart planeras…

Read more

SIBS AB (PUBL) EMITTERAR YTTERLIGARE GRÖNA OBLIGATIONER OM 50 MKR

SIBS AB (publ) (”SIBS”) har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024 med 50 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 101.00 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 764 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 mkr av vilket…

Read more

Komplettering: SIBS publicerar delårsrapport för januari - mars 2021

I tidigare pressmeddelande var inte finansiella nyckeltal med, därför går vi ut med denna komplettering. SIBS delårsrapport för januari-mars 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats sibsab.com SIBS har haft en stark inledning på året med fortsatt god lönsamhet i vår kärnverksamhet vilken omfattar hela värdekedjan. Vi fortsätter tydligt på vår inslagna väg med ambition…

Read more