Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Örebro med 117 hållbara nybyggda hyresrätter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 6 AB, avtalat om att förvärva Fastigheterna Autogyron 4 & 5, belägna i stadsdelen Södra ladugårdsängen i Örebro. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till ca 259 Mkr. Säljare är Slättö Sveaviken Holding 1 AB som är ett Joint Venture mellan just Slättö och Sveaviken Bostad.…

Read more

SIBS och Slättö i första affären inom ramen för gemensamt bolag med ambition att bygga minst 4 000 gröna bostäder till ett färdigställt värde om ca 10 miljarder kronor

Idag offentliggörs den första affären i Slättö Sveaviken Bostad AB ("Slättö Sveaviken") – ett joint venture till lika delar ägt av SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad och Slättös kommande fond Slättö Value Add II. Affären omfattar åtta projekt om 1 700 lägenheter i Storstockholm och Mälardalen med ett färdigställt värde om ca 5 miljarder kronor. Den 23:e augusti…

Read more

SIBS har på extra bolagsstämma beslutat om och genomför en riktad nyemission om 55 555 aktier och tillförs 250 mkr

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har idag, efter beslut av aktieägarna på en extra bolagsstämma den 14 oktober 2021, beslutat och genomfört en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av den extra bolagsstämmans godkännande, av 55 555 aktier till ett pris om ca 4 500 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs…

Read more

SIBS AB (publ) – Meddelande om utfall i skriftligt förfarande

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) initierade den 14 september 2021 ett skriftligt förfarande (”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående icke-säkerställda gröna obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014965729 som emitterades i oktober 2020 (”Obligationslånet”). Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) har idag meddelat SIBS att ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och…

Read more

Sveaviken Bostad AB färdigställer 75 hyresrätter i stadsdelen Brunnshög i Lund och genomför förvärvet av fastigheten Lund Parasollet 2

Sveaviken Bostad AB meddelade den 15 december 2020 att de, genom sitt helägda dotterbolag Sveaviken Holding 2 AB, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fastighets Futura i Lund AB, och därmed indirekt fastigheten Lund Parasollet 2, från Slättö Sveaviken Holding 1 AB – ett joint venture mellan Slättö och Sveaviken Bostad. Förvärvet var…

Read more

SIBS överväger att stärka balansräkningen med 150 mkr eget kapital och initierar skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslå

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har idag initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående icke-säkerställda gröna obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014965729 (”Obligationslånet”). SIBS har fortsatt bevisat att byggsystemet levererar enligt plan och väntas inom kort färdigställa sin tusende bostad på mindre än två år. SIBS har även nyligen ingått en avsiktsförklaring om…

Read more