SIBS och Slättö skapar ett Joint Venture om 9 miljarder kronor för att bygga 4 000 hållbarhetscertifierade bostäder i Norden

SIBS AB (publ), en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare ("SIBS"), och Slättö Förvaltning AB ("Slättö"), en ledande förvaltare av alternativa investeringsfonder, offentliggör idag att parterna ingått avsiktsförklaring om att bilda ett Joint Venture mellan Slättös nya fond Slättö Value Add II ("Slättö VAII") och SIBS för att utveckla drygt 4 000 lägenheter från SIBS projektportfölj. Det gemensamägda…

Read more

Sveaviken Bostad skriver arrendeavtal med Helsingborg stad om tomträtt för uppförande av 78 lgh

Sveaviken Bostad och arkitektkontoret Prefab Design System lanserar ett nytt industriellt framtaget bostadskoncept som heter BLOX by Sveaviken. Det första projektet blir i området Gåsebäck i Helsingborg, där Sveaviken har tecknat ett arrendeavtal med Helsingborgs stad. Där kommer man att uppföra totalt 78 stycken lägenheter, varav de första 39 inför H22 City Expo. Projektet som…

Read more

Sveaviken Bostad vinner markanvisningstävling i Linköpings innerstad

Linköpings kommun publicerade idag vinnarna i markanvisningstävlingen för bostäder vid Folkungavallen i Linköpings innerstad. Sveaviken Bostad erbjuds markanvisning för tilldelningsområde 2 inom tävlingsområdet. I det vinnande tävlingsbidraget ”Hälsa” har stor omsorg lagts vid arkitekturen, social och ekologisk hållbarhet. Förslaget uppmuntrar med generösa gemensamma ytor och genomtänkta hållbarhetslösningar till nya möten och en aktiv hållbar livsstil.…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar i Eskilstuna och planerar för upp till 300 bostäder

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheterna Valnöten 6 och Valnöten 14 i Eskilstuna. Fastigheterna är belägna i stadsutvecklingsområdet Väster i centrala Eskilstuna. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas utifrån ett värde om ca 3500 kr per ljus BTA bostäder efter avdrag för latent skatt, och fastställs…

Read more

Rättelse av pressmeddelande av SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

Idag den 30 juni 2021 kl. 12.30 offentliggjordes att SIBS har ansökt om upptagande till handel av det tillkommande obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 2 juli 2021. Tyvärr angavs i pressmeddelandet att obligationerna emitterades på en kurs om 100,25 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om…

Read more

SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 27 maj 2021 att bolaget utökat sitt befintliga gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024, med 50 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100,25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 764 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp…

Read more