Sveaviken förvärvar fastighet i centrala Huddinge med byggrätt för 100 bostäder

Sveaviken Bostad AB har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Förrådet 17 i Huddinge. Fastigheten är belägen i Storängen precis invid Huddinge Centrum. Fastigheten ingår i en pågående detaljplan i Storängen, där cirka 1650 bostäder, förskolor och lokaler planeras. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i slutet av 2022. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 41,3 MSEK och fastigheten…

Read more

Sveaviken och Nordsten förvärvar grannfastighet i Enköping

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter, har genom sitt samägda JV-bolag förvärvat och tillträtt industrifastigheten Enköping Romberga 24:1. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 19 MSEK. Fastigheten ligger i direkt anslutning till fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4, som förvärvades av JV-bolaget för drygt ett år sedan. I samarbete med Enköpings kommun pågår nu arbetet…

Read more

Sveaviken förvärvar i Botkyrka och planerar för mellan 3000 och 5000 bostäder

Sveaviken Bostad AB har ingått avtal med Landia AB om förvärv av framtida bostadsbyggrätter i Kassmyra, Botkyrka kommun. Kommunen driver i samverkan med fastighetsägarna ett detaljplaneprogram för Kassmyra som på sikt ska resultera i en ny variationsrik stadsdel med skolor, service och upp till 15 000 bostäder enligt tidiga indikationer. Sveaviken Bostad planerar i den södra…

Read more

Sveaviken erhåller ytterligare markanvisning från Stockholms stad

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har beslutat att ge Sveaviken Bostad rätten att utveckla ytterligare 140 lägenheter på del av fastigheten Akalla 4:1. Priset sattes till 7 500 kronor per m[2] ljus BTA för bostäder. Bostadshusen kommer att ligga utefter Hanstavägen där Sveaviken tidigare vunnit en markanvisning. Projektet kommer ha ett stort fokus på social hållbarhet. Projektets…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

SIBS Group levererar enligt plan och växlar samtidigt upp tempot “Det tredje kvartalet har varit intensivt och framgångsrikt på flera olika plan. Vi har färdigställt vår tusende lägenhet samt landat i vårt omfattande JV med Slättö. I projektet Parasollet i Lund har 75 lägenheter färdigställts och erbjudits marknaden. Projektet blev snabbt fullt uthyrt vilket betyder…

Read more

Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund

Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund Tekniska nämnden i Lund har beslutat att ge Sveaviken rätten att utveckla tre projekt i Portkvarteren i Centrala Brunnshög. Priset sattes till 7 210 kronor per byggd kvadratmeterbruttoyta. Den totala köpeskillingen för fastigheterna kommer att uppgå till cirka 51 mkr. Sveaviken planerar att bygga ca…

Read more