Sveaviken Bostad förvärvar i Kungsbacka och planerar för nytt bostadsområde

Sveaviken Bostad AB har ingått avtal med Landia AB om förvärv av framtida bostadsbyggrätter på fastigheten Skårby 13:4 i Anneberg, Kungsbacka kommun. Anneberg är i kommunens nya översiktsplan utpekat som ett fokusområde för framtida nybyggnation. Här har Sveaviken Bostad möjlighet att i nära samarbete med Kungsbacka kommun planera för och utveckla en ny stadsdel med…

Read more

Styrelsen föreslår ny ordförande i SIBS AB

Styrelsen i SIBS AB föreslår, i kallelsen till Årsstämman, att Michael Wolf väljs in i styrelsen. Styrelsen avser även att han, när han blir invald som ledamot, blir styrelsens ordförande. ”Vi är hedrade och förväntansfulla över att få in Michael som ordförande i bolaget. Det är få personer som har en så gedigen erfarenhet som…

Read more

Kallelse till SIBS AB årsstämma den 2 juni 2022

Aktieägarna i SIBS AB (publ) offentliggör genom detta pressmeddelande kallelse till årsstämma den 2 juni 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19.  Kallelsen publiceras på SIBSs webbplats och annonseras i Svenska Dagbladet. För ytterligare information se bifogad kallelse eller kontakta nedan Kontaktinformation Erik Thomaeus CEO, SIBS AB et@sibs.se +46 70-755 78 98 Ulf…

Read more

ÅRSREDOVISNING 2021

SIBS publicerar årsredovisning för 2021 SIBS årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats sibs.se Vi summerar ett spännande 2021 med flera viktiga framgångar. Under året färdigställde vi 478 lägenheter och produktionsstartade ytterligare 1 376. Byggrättsportföljen uppgick strax efter årets slut till ca 10 500 lägenheter, som vi kommer att utveckla till vackra, trivsamma…

Read more

Sveaviken och Slättö genomför flera affärer för att renodla ägande och optimera förvaltning

Sveaviken Bostad och Slättö genomför ägarförändringar i ett antal äldre joint venture-strukturer för projekt som går in i nya faser. Förändringarna innebär att Sveaviken och tre av Slättös fonder avyttrar respektive förvärvar andelar av varandra, i projekt som tidigare ägts och utvecklats gemensamt. Sveaviken kommer att utveckla klart samtliga ej färdigställda projekt som berörs av…

Read more

SIBS Group avslutar ett starkt år med vårt hittills starkaste kvartal

”Det är otroligt glädjande att summera och kommunicera ett framgångsrikt 2021 med en för oss historiskt stark avslutning. Året har innehållit flertalet viktiga milstolpar, så även i det avslutande kvartalet. Vi har under 2021 färdigställt 478 lägenheter och produktionsstartat 1 376 st. Vår byggrättsportfölj har utökats och summeras nu till ca 10 500 lägenheter. Vi…

Read more