SIBS har gett in anmälan om delregistrering av nyemission till Bolagsverket

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har, i enlighet med beslut av samtliga aktieägare på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Nyemissionen"). Per dagen för detta pressmeddelande har 33 555 aktier tecknats i Nyemissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 150 MSEK. Bolaget har idag gett in anmälan till Bolagsverket om…

Read more

SIBS grundare Erik Thomaeus och Pär Thomaeus finalister i EY Entrepreneur Of The Year 2022

EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser och syftar till att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap. Priset delas ut regionalt, nationellt och internationellt och i de sex regionfinalerna utses en vinnare som sedan går vidare till en nationell final. SIBS grundare Erik Thomaeus och Pär Thomaeus är finalister i…

Read more

Rehouse projekt Niwa nominerat till Årets Miljöbyggnad

Genom innovativ teknik erbjuder Rehouse framtidens koncepthus. Med ledande system inom Construction Tech tillverkar och utvecklar Rehouse bostäder som inte kompromissar med vare sig design eller kvalitet, dessutom till rimliga hyror. Vårt projekt Niwa är nu nominerat till Årets miljöbyggnad av Sweden Green Building Awards, ett av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser för hållbart samhällsbyggande.

Read more

SIBS stärker organisationen med Rebecca Prytz och Jenny Garneij inom Corporate Communications och Marketing Operations

SIBS har utsett Rebecca Prytz till Head of Corporate Communications och Jenny Garneij till Head of Marketing Operations, två strategiskt viktiga verksamhetsområden för SIBS fortsatta tillväxt.

Read more

Rehouse offentliggör planer på att bygga bostäder i centrala Älvsbyn, tecknar avsiktsförklaring med kommunen som äger fastigheten

Rehouse och Älvsbyns kommun har undertecknat en avsiktsförklaring som tydliggör parternas avsikt om att bygga hyreslägenheter i centrala Älvsbyn. -Rehouse är ett bolag inom SIBS Group och har därmed hela värdekedjan från idé till långsiktig förvaltning. Rehouse har ett standardiserat koncept som erbjuder fina hyresbostäder med hög standard till en hyra som många människor ska…

Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

SIBS fortsätter att leverera ”SIBS levererar ett starkt andra kvartal trots fortsatt osäkerhet på marknaden. Med ett rörelseresultat på 138 MSEK för andra kvartalet når vi en god nivå och kan konstatera att vår bruttomarginal ligger på fortsatt höga nivåer.  Vi fortsätter att utvecklas och växa enligt vår strategi. Under kvartalet har vi bland annat…

Read more