Infrastruktur- och bostadsminister på besök i SIBS bostadsprojekt Rehouse Niwa i Helsingborg

I måndags tog SIBS emot infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson vid bostadsprojektet Rehouse Niwa i Helsingborg. Ministern visades runt i lägenheterna av Per Bohlin, affärsområdeschef på SIBS och VD för Rehouse. Det diskuterades också hur industriellt byggande kan bidra till att snabbt förse samhällen med bostäder där de behövs som mest. Nyligen meddelade regeringen att…

Read more

Delårsrapport januari-december 2022

SIBS är väl positionerade för expansion på en global marknad

Read more

SIBS genomför sin första internationella affär

I juni 2022 ingick SIBS och den brittiska fastighetsutvecklaren Donard Living ett intentionsavtal för att tillsammans bygga lägenheter i Storbritannien och Irland. Nu genomförs den första affären inom ramen för det långsiktiga samarbetet. I den första affären ska SIBS i samarbete med Donard Living uppföra 495 lägenheter fördelade på två projekt, belägna på pendlingsavstånd till…

Read more

Magnus Sundell tillträder som vice VD för SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för dotterbolaget Sveaviken Bostad

SIBS har haft en stark tillväxt de senaste åren och stärker nu organisationen ytterligare genom att utse Magnus Sundell som vice VD för koncernen SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för det helägda dotterbolaget Sveaviken Bostad. Det är ett naturligt nästa steg i att fortsätta utveckla SIBS Group.

Read more

Sveaviken vinner markanvisning för Mallbo-hyreslägenheter i Malmö

Sveaviken Bostad AB har tilldelats en markreservation i området Öster om mässan i Hyllie, Malmö. Sveavikens tävlingsbidrag Nabohusen omfattar cirka 120 hyreslägenheter. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggstart planeras till 2025.

Read more

Delårsrapport januari-september 2022

SIBS adaptiva affärsmodell och flexibla organisation viktigare än någonsin

Read more