SIBS receives an order for the delivery of 2 174 apartments to NEOM, Saudi Arabia

SIBS, one of the world's leading modular home manufacturers, has been awarded a contract to deliver 2 174 apartments to NEOM, located in northwest Saudi Arabia. NEOM is one of the world's largest urbanization projects and will be a center of world-leading innovation with a new model for how we live and develop sustainably. SIBS…

Read more

Sveaviken Bostad avyttrar 274 bostäder i Örebro

Sveaviken Bostad AB har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheterna Örebro Autogyron 4-5, samt Glidplanet 4 till SEB:s bostadsfond Domestica V. Fastigheterna omfattar tillsammans 274 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 11 650 kvm, varav 98 kvm utgörs av en kommersiell lokal, samt ett fristående parkeringshus med 161 platser. Fastigheterna ligger bredvid varandra i det populära…

Read more

Kallelse till årsstämma i SIBS AB (publ)

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023, kl 10.00, Grev Turegatan 19, Stockholm. Inregistrering inleds kl 09.30. Rätt att delta i årsstämman Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman, dvs torsdagen den 8 juni 2023, är införd i aktieboken. Ombud…

Read more

SIBS publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

SIBS års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig i PDF-format på bolagets webbplats sibs.se. ”2022 går till historien som ytterligare ett volatilt år med stor osäkerhet för både människor och företag. I en turbulent omvärld har vi väldigt konkret upplevt värdet av vår flexibla affärsmodell. Vårt unika koncept inom industriellt byggande har…

Read more

SIBS har idag gett in anmälan om registrering av nyemission till Bolagsverket

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) pressmeddelande den 28 november 2022 att Bolaget delregistrerat 29 308 aktier i nyemission ("Nyemissionen"). Bolaget har idag gett in anmälan om registrering av ytterligare 26 352 aktier i Nyemissionen motsvarande en emissionslikvid om cirka 119 MSEK. Registreringen medför att antalet aktier i SIBS kommer att öka från 584 863 aktier till 611 215…

Read more

Infrastruktur- och bostadsminister på besök i SIBS bostadsprojekt Rehouse Niwa i Helsingborg

I måndags tog SIBS emot infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson vid bostadsprojektet Rehouse Niwa i Helsingborg. Ministern visades runt i lägenheterna av Per Bohlin, affärsområdeschef på SIBS och VD för Rehouse. Det diskuterades också hur industriellt byggande kan bidra till att snabbt förse samhällen med bostäder där de behövs som mest. Nyligen meddelade regeringen att…

Read more