Magnus Sundell tillträder som vice VD för SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för dotterbolaget Sveaviken Bostad

SIBS har haft en stark tillväxt de senaste åren och stärker nu organisationen ytterligare genom att utse Magnus Sundell som vice VD för koncernen SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för det helägda dotterbolaget Sveaviken Bostad. Det är ett naturligt nästa steg i att fortsätta utveckla SIBS Group.

Read more

Sveaviken vinner markanvisning för Mallbo-hyreslägenheter i Malmö

Sveaviken Bostad AB har tilldelats en markreservation i området Öster om mässan i Hyllie, Malmö. Sveavikens tävlingsbidrag Nabohusen omfattar cirka 120 hyreslägenheter. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggstart planeras till 2025.

Read more

Delårsrapport januari-september 2022

SIBS adaptiva affärsmodell och flexibla organisation viktigare än någonsin

Read more

SIBS har gett in anmälan om delregistrering av nyemission till Bolagsverket

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har, i enlighet med beslut av samtliga aktieägare på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Nyemissionen"). Per dagen för detta pressmeddelande har 33 555 aktier tecknats i Nyemissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 150 MSEK. Bolaget har idag gett in anmälan till Bolagsverket om…

Read more

SIBS grundare Erik Thomaeus och Pär Thomaeus finalister i EY Entrepreneur Of The Year 2022

EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser och syftar till att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap. Priset delas ut regionalt, nationellt och internationellt och i de sex regionfinalerna utses en vinnare som sedan går vidare till en nationell final. SIBS grundare Erik Thomaeus och Pär Thomaeus är finalister i…

Read more

Rehouse projekt Niwa nominerat till Årets Miljöbyggnad

Genom innovativ teknik erbjuder Rehouse framtidens koncepthus. Med ledande system inom Construction Tech tillverkar och utvecklar Rehouse bostäder som inte kompromissar med vare sig design eller kvalitet, dessutom till rimliga hyror. Vårt projekt Niwa är nu nominerat till Årets miljöbyggnad av Sweden Green Building Awards, ett av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser för hållbart samhällsbyggande.

Read more