Utbildningsplan för Ungdomsverksamheten

 

Innebandyskola 6-8 år

Delmål

Vara en rekryteringsbas till Sandareds IBS ungdomsverksamhet.

 

Lära barnen att umgås i grupp och att ta hänsyn till varandra.

 

Stimulera barnens intresse för innebandyn med hjälp av enkla bollekar.


Riktlinjer

 

Smålagsspel (3 mot 3).

 

Lekfulla övningar med boll.

 

Minst fyra träningsmatcher.

 

Ett föräldramöte i början av säsongen.

 

Pojk/ Flick 9-10 år

Delmål

Lära barnen grundläggande innebandyteknik genom att stimulera deras intresse för innebandy.

                                  

Lära barnen att ta hänsyn till varandra och att kunna träna i grupp.


Riktlinjer

 

Smålagsspel.

 

Spel 1 mot 1.

 

Träningsmoment som ska betonas är: passningsspel, skott, klubbteknik, bollbehandling och samarbetsövningar.

 

Träningar som enbart innehåller teknikövningar.

 

Delta i seriespel.

 

Delta i minst en turnering.

 

Ett föräldramöte när säsongen startar.

 

Pojk/ Flick 11-12 år

Delmål

 

Utveckla spelarnas tekniska färdigheter genom att stimulera deras innebandyteknik och spelförståelse.

 

Lära barnen att ta hänsyn till varandra och fungera i grupp tillsammans.

Lära barnen respektera regler.

 

Riktlinjer

 

Träningar med enbart teknikövningar.

 

Träningsmoment som ska betonas är: passningsspel, bollbehandling, klubbteknik och olika skottekniker (även backhand).

 

Spel 1 mot 1 och 2 mot 1.

 

Lära spelarna att använda spelbredd och speldjup.

 

Smålagsspel.

 

Delta i seriespel.

 

Delta i 2 turneringar.

 

Ett föräldramöte när säsongen startar.

 

Pojk/ Flick 13-14 år

Delmål

 

Skapa förutsättningar för intresserade och duktiga spelare att kunna bli a-lagsspelare.

 

Stimulera och utveckla spelarens innebandykunnande genom rolig och meningsfull träning.


Riktlinjer

 

Smålagsspel.

 

Spel med ett eller två tillslag.

 

Träningsmoment som ska betonas är: passningar, bollbehandling och skottekniker (även backhand).

 

Spel 1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3.

 

Situationer 3 mot 1.

 

Spelbredd och speldjup.

 

Träningar med endast teknikövningar.

 

Målvaktsträning.

 

Delta i seriespel.

 

Delta i minst 2 turneringar.

 

Ett föräldramöte när säsongen startar.

 

Pojk/ Flick 15-16 år

Delmål

 

Bedriva en variationsrik träning.

 

Utveckla spelarens innebandykunnande.

 

Motivera spelarna till fortsatt satsning.


Riktlinjer

 

Träning som ska betonas är: teknikträning, anfallsspel och försvarsspel.

 

Grunder 5 – 4 och 4 – 5.

 

Frislagsträning.

 

Konditionsträning.

 

Snabbhetsträning.

 

Delta i seriespel.

 

Delta i minst 2 turneringar.

 

Ett föräldramöte i början på säsongen.

 

Riktlinjer för föreningen och föreningens funktionärer

 

Sandareds IBS hälsar alla välkomna till vår verksamhet.

 

Vi jobbar för breddverksamhet.

 

Vi ger spelaren möjlighet att träna och spela i det lag och träningsgrupp där han/hon hör hemma kvalitetsmässigt oavsett ålder.

 

Vi tränare bestämmer vilket lag våra spelare ska spela i.

 

Vi ger de bästa spelarna möjligheten att träna i ett lag högre upp.

 

Sandareds IBS funktionärer ska informera om att det är ledarna som har Sandareds IBS uppdrag att utbilda spelarna och leda lagen.

 

Vid eventuella problem ska funktionärerna i första hand hänvisa till ledarna, i andra hand till styrelsen.

 

En saklig diskussion i positiv anda kan lösa det mesta!

 

Riktlinjer för ledare i föreningen

 

Alla ledare ska minst gå BUL1 (Barn och ungdomsledarkurs nivå 1).

 

Föreningen förväntar sig att du som ledare i föreningen:

 

*       Instruerar spelarna på ett positivt sätt under träning och match.

 

*       Ser matchen som ett viktigt träningspass. Matchen ska vara ett led i spelarens utbildning.

 

*       Följer Sandareds IBS utbildningsplan för ungdomsverksamheten.

 

*       Utbildar spelarna i innebandyns grunder och sätter inte tabellplaceringar och matchresultat främst.

 

*       Är ett föredöme för spelarna när det gäller moral och etik på och utanför plan.

 

*       Inser att det viktiga under matcherna är dina egna spelares innebandyutveckling.

 

*       Inte ägnar tid åt att kritisera domare och motståndarlag.

 

*       Ser till att spelarna har rätt längd på klubban.

 

Riktlinjer för anhöriga i föreningen

 

Som anhöriga har du ett stort inflytande över ditt barn.

Du kan påverka barnets förhållande till idrotten, föreningslivet, ledare och lagkamrater.

Ditt stöd behövs, både till spelare och förening.

 

Föreningen förväntar sig att ni anhöriga:

 

*       Informerar er om föreningens mål, delmål och riktlinjer.

 

*       Ser till att medlemsavgiften och ekonomisk medverkan betalas.

 

*       Hjälps åt med att köra till bortamatcher och turneringar.

 

*       Uppmuntrar och hejar men instruerar inte.

 

*       Deltar som funktionärer vid föreningens arrangemang.

 

Sandareds IBS 2005, sidan senast ändrad 2003-09-22