Medlemsavgifter och Ekonomisk Medverkan

 

Föreningens verksamhet behöver resurser för att kunna täcka kostnader för sådant som hallhyra (45000/år), domararvoden (40000/år), serieavgifter (2000/lag), turneringsavgifter (3000/lag), licenser, kansli, utrustning i hallen och utrustning för lagen. 

 

För att se till att föreningen har dessa nödvändiga resurser har styrelsen för säsongen 2006/2007 beslutat om nedanstående regler för medlemsavgifter och ekonomisk medverkan.

Medlemsavgift säsongen 2006/2007

 

Medlemsavgiften till Sandareds IBS betalas till föreningens postgirokonto 705897-7.  Vid betalningen ska följande uppgifter anges för de medlemmar betalningen avser: Namn, Personnummer och Telefonnummer.

 

Säsongen 2006/2007 har vi följande medlemsavgifter:

 

Senior (född 85 och tidigare)

800 inklusive licens

Junior (född 86-90)

600 inklusive licens

Ungdom (född 91-93)

300 inklusive licens

Knatte (född 94 och senare)

200 inklusive försäkring

Motion

600 inklusive försäkring

Stödjande medlemmar

50

 

Sista betalningsdag för betalning av medlemsavgiften är för senior, junior och motion 060901 och för ungdom och knatte 061010.

 

Vid kontant betalning till föreningen uttages en administrativ avgift på 50 kronor. En licensierad spelare är spelklar för match ca. 10 dagar efter registrerad medlemsavgift.

 

Betala gärna medlemsavgiften så snart som möjligt. Kravet från föreningen är att man har betalt sin medlemsavgift för att få delta i match.

 

Anhöriga och andra som inte deltar som spelare i föreningens verksamhet är välkomna som stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar i åldern 4-20 år är särskilt bra för föreningen då de berättigar till kommunalt bidrag.

Skriv "stödjande" på betalningen om den avser stödjande medlemskap.

 

 

Ekonomisk medverkan säsongen 2006/2007

 

Säsongen 2006/2007 behöver Sandareds IBS en ekonomisk medverkan av varje familj med licensierade spelare födda 1993 eller tidigare. Denna ekonomiska medverkan består i att familjen ställer upp på ett av nedanstående alternativ.

 

 

Bingolottprenumeration

 

Prenumerera hos Bingolotto på minst en bingolott i veckan och ange att ni vill stödja Sandareds IBS.  Lotterna skickas hem av Bingolotto en gång i månaden tillsammans med ett inbetalningskort.

 

Prenumerationen kan beställas genom att man skickar in en talong till Binglotto. Den kan även beställas på www.tv4.se/bingolotto.

 

 

Engångsavgift

 

En avgift på 500 kronor som betalas till föreningens postgirokonto 705897-7. Skriv följande information på inbetalningskortet. Ekonomisk Medverkan, Spelarens namn, Spelarens personnummer.

 

 

Eget förslag

 

 

Om ni vill genomföra någon annan form av ekonomisk medverkan så diskutera detta med vårt kansli. Den ekonomiska medverkan måste inbringa ca 500 kr till föreningen.

 

Kravet från föreningen är en ekonomisk medverkan per familj oavsett antal licensierade spelare i familjen. Observera att man måste ha fullgjort ekonomisk medverkan för att få delta i match. Senaste datum för att ha fullgjort ekonomisk medverkan är 061101.

 

Hör gärna av er till oss i föreningen om ni har synpunkter eller frågor angående ekonomisk medverkan i föreningen eller om ni har förslag på andra alternativ för ekonomisk medverkan.

 

David Persson, Ordförande,  033-258956, 0736-223199

Lars Brissman, Kanslist, 033-255140, 033-255120

 

Sandareds IBS 2006, sidan senast ändrad 2006-10-05