Föreningens Funktionärer 2006/2007

 

Föreningens funktionärer väljs av antingen av medlemmarna på årsmötet i maj eller av den nyvalda styrelsen på första mötet efter årsmötet.

 

Funktionärerna utgörs av styrelse, arbetsansvariga, sammankallande, revisorer och valberedning.

 

Lagledare och tränare representerar naturligtvis även de föreningen men de presenteras inte här utan på sidorna för respektive lag.

 

De funktionärer, lagledare och tränare som kan nås via mail har addressen förnamn.efternamn@sibs.se.

Styrelse

 

Styrelsen sammanträder ungefär var 6:e vecka i föreningslokalen.

Om du som medlem har ett förslag eller synpunkt du vill att styrelsen ska ta upp så kan du kontakta någon i styrelsen och/eller lämna in en motion till ordföranden.

Motionen kan du lägga i ordförandens fack i föreningslokalen eller sända den till styrelse@sibs.se.

 

Styrelsen 2006/2007 har följande sammansättning:

 

Ordförande

David Persson

033 258956

0736 223199

Vice ordförande

Lars Brissman

033 255140

 

Kassör

Krister Sohlström

033 243354

 

Sekreterare

Pasi Moisander

033 258811

0706 882511

Ordinarie ledamot

Krister Nielsen

033 255807

0706 812068

Ordinarie ledamot

Henrik Aronsson

033 258121

0705 913913

Suppleant

Anders Brandt

033 255121

0733 722724

Suppleant

Markku Keinänen

033 258851

 

 

Arbetsansvariga

 

De arbetsansvariga i föreningen har till uppgift att leda och utföra det löpande arbetet inom sina ansvarsområden.

 

Lotteriansvarig

Markku Keinänen

 

 

Domarutvecklare

David Persson

033 258956

0736 223199

Materialansvarig

Krister Nielsen

033 255807

0706 812068

Lokalansvarig

Krister Nielsen

033 255807

0706 812068

Hemsidesansvarig

Anders Brandt

033 255121

0733 722724

Sponsorsansvarig

Henrik Aronsson

033 258121

0705 913913

Sammankallande

 

Föreningen lag är uppdelade sektionerna ungdom, senior och motion.

De sammankallande för respektive sektion har rätt att representera sektionen i styrelsen.

De skriver även sektionens verksamhetsberättelse till årsmötet.

 

De sammankallande i respektive sektion är:

 

Ungdomssektionen

Henric Wiklund
Robert Andersson

033 258887

033 254824

 

Seniorsektionen

Lars Brissman

Kent Björklund

033 255140

033 258202

 

Motionssektionen

Pär Andersson

033 259161

0708 683243

Revisorer

 

Revisorerna har till uppgift att granska och hjälpa till med rutiner för den löpande administrationen av föreningens räkenskaper och att göra en granskning av räkenskaperna innan årsmötet för att se att de har skötts korrekt.
 

Revisorerna är:

 

Thomas Hernelind

Andreas Brissman

Valberedning

 

Valberedningen ska ta fram förslag på kandidat till varje post som väljs på årsmötet.

Valberedningen ska bestå av 3 personer så vi har 1 plats vakant.

Kontakta styrelsen om du är intresserad av att vara med i valberedningen.

 

Valberedningen utgörs av:

 

Pär Andersson

Krister Karlsson

Vakant

 

Sandareds IBS 2006, sidan senast ändrad 2006-10-05