Domare

 

Sandareds IBS har av tradition haft duktiga föreningsdomare och en god tillströmning av nya föreningsdomare.

 

Vår domarutvecklare David Persson stöttar föreningsdomarna genom att granska deras arbete och genom att ha regelbundna möten under säsongen för att diskutera dömning och agerande på plan. 

 

David är själv aktiv som distriktsdomare i Västergötland.

 

Lars Brissman ansvarar för att ta ut föreningsdomare till våra matcharrangemang.

 

Sandareds IBS 2006, sidan senast ändrad 2006-10-05